12 jubiláló házaspár részesült papi áldásban egyházközségünkben

Az idei Házasság hete rendezvénysorozat nyitó ceremóniájaként február 11-én, a vasárnapi szentmisén 10 házaspár részesült papi áldásban a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban és további két pár Örökösföldön, az Isteni irgalmasság templomban, akik ebben az évben ünnepelték házasságkötésük kerek évfordulóját. A jubiláló házaspárok között a legrégebben esküdött pár 65 évvel ezelőtt, 1952-ben fogadott egymásnak örök hűséget.

Áldott vagy Istenünk,
mert életünk folyamán jó- és balsorsban
jóságosan mellettünk álltál.
Kérünk, segíts minket,
hogy a kölcsönös szeretetet hűségesen megőrizzük,
és ezáltal tanúi legyünk annak a szövetségnek,
amelyet a Szentírás szerint az emberekkel kötöttél.

A szertartáson a házastársak köszönetet mondtak egymásért és Isten segítségéért, majd a pap újra megáldotta őket:

Az Úr őrizzen meg benneteket életetek minden napján.
Legyen számotokra vigasztaló a balsorsban,
segítő a jósorsban, és adja meg,
hogy otthonotok bővelkedjék az ő áldásában.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt.

A Házasság hete országos rendezvénysorozathoz kapcsolódva a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébániája is számos értékes programokkal készül, melyek között előadások, tanúságtételek, családok találkozója, közös imaalkalmak is szerepelnek. A programokról további információ itt található!