25 éves a KÉSZ Nyíregyházi Csoportja – jubileumi taggyűlést ünnepeltek a keresztény értelmiségiek

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége egy keresztény, civil szervezet, mely az értelmiséget igyekszik összefogni. A szövetség a II. Vatikáni Zsinatot követően kapott hangsúlyt a Katolikus Egyházban. Nyíregyházi csoportjuk 2018-ban negyedszázados jubileumot ünnepel.

“A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Nyíregyházi Csoportja 2018-ban ünnepli alapításának 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból áprilisban ünnepi taggyűlést rendeztek, ahol a tagságon kívül köszöntötték a meghívott vendégeiket: Makláry Ákost, a KÉSZ országos elnökét, Dr. Galgóczy Gábor társelnököt, Keresztes Dénest, a KÉSZ országos elnökhelyettesét, a történelmi egyházak képviseletében Bosák Nándor ny. püspököt, Bozorády Zoltán evangélikus esperest, Dr. Gál Sándorné református lelkészt és Keresztes László római katolikus plébánost. Nagy örömünkre szolgál, hogy sorainkban sok fiatal képviseli a keresztény ifjúságot, akik szintén nagy számban jelentek meg.
A csoport elnöke, mint levezető elnök köszöntötte a megjelenteket, majd az egyházak képviselői végeztek szolgálatot a rendezvényen, igét hirdetve, megáldva az eseményt.
Ezután Makláry Ákos elnök úr köszöntötte az egybegyűlteket, beszédében hangsúlyozva a közösség, az összetartozás fontosságát. Dr. Galgóczy Gábor társelnök beszámolt arról, hogy a tatai küldöttgyűlés munkaanyagát adó, a KÉSZ jövőbeni feladatait megfogalmazó gondolatokat, ötleteket öt kérdéscsoportban foglalták össze, melyet a tiszafüredi, tavaszi küldöttgyűlés tárgyal majd.
A tagság jó érzéssel hallgatta az alapító tagok visszaemlékezését az eltelt 25 esztendő megpróbáltatásait, örömeit, nevezetes eseményeit számba vevő emlékeket. Dr. Endreffy Ildikó alapító tag, a csoport egykori elnöke a kezdeti küzdelmekre, az emlékezetes, néha viharos összejövetelekre emlékezett vissza. Dr. Csermely Tibor alapító tag a keresztény elkötelezettség fontosságáról beszélt. Keresztes Dénes, a csoport korábbi elnöke képekben idézte fel a 25 év legfontosabb eseményeit, megemlékezett az előadókról, előadásokról. Franczelné Bor Mária a helyi csoport elnöke az elmúlt év fontosabb eseményeit villantotta fel.
Az ifjúsági tagozat tagjai megható ünnepi műsort készítettek ez alkalomra. Az elköteleződés fontosságát hangsúlyozandó, kellemes zenei betétekkel tűzdelt műsor emelte a rendezvény ünnepi hangulatát.
A taggyűlésen megtörtént az új tagok felvétele. Köszöntő szavaikban örömüket fejezték ki, hogy ezután a csoport tagjai közé tartoznak, és felajánlották aktív részvételüket a csoport munkájában.
A rendezvény végét a baráti beszélgetések és az elfogyasztott sütemények, torták édesítették meg.”

Szöveg, fotó: Kovács Zoltánné titkár/ KÉSZ Nyíregyházi Csoportja