53-an járultak a keresztény nagykorúság szentségéhez pünkösdkor a társszékesegyházban

A Szentírásban az Apostolok Cselekedeteiben olvashatunk a Szentlélek eljövetelének napjáról, az első pünkösdről, ami tulajdonképpen az első bérmálás volt: az apostolok érett felnőttként megkapták a Szentlelket, ezáltal lelkileg készek lettek arra a feladatra, hogy Krisztusért és a születő Egyházáért adják az életüket. Idén 53 bérmálkozónak szolgáltatta ki Palánki Ferenc megyéspüspök és Felföldi László plébános, általános helynök atya a keresztény nagykorúság szentségét június 9-én, pünkösdvasárnap, a 16 órakor kezdődő ünnepi szentmisében a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban.

A bérmálás egyike a hét szentségnek: a keresztény nagykorúság szentségének tartjuk, mely kitörölhetetlen jegyet hagy keresztény ember lelkében, ezért az életben csak egyszer vehető fel.

Bérmáláskor meg kell vallani a hitünket, a kegyelem állapotában kell lenni, és szabad akarattal kell akarni a szentség fölvételét. A Szentlélek ajándékaként pedig azt kapjuk, hogy istengyermekségünk mélyebben gyökerezik, erősebb kötelék köt Krisztushoz és az Egyház küldetéséhez. A szentség által a Lélek támogat abban, hogy mindennapi életünkben a keresztény hitről tanúságot tegyünk szavainkkal, melyeket tetteink követnek, hogy hitünket bátran megvallva, annak tanításai szerint éljünk.

Az ünnepi szentmisén a bérmálkozók a társszékesegyház egyházközségének jelenlétében, bérmaszüleik támogatása mellett közös fogadalomtétellel újították meg keresztségi ígéretüket, majd egyenként a püspök atya elé járultak, aki megkente homlokukat a megszentelt olajjal, a krizmával, majd kézfogással és ezekkel a szavakkal köszöntötte a az immár nagykorúvá vált fiatalokat: „Vedd a Szentlélek ajándékának jelét! Békesség veled!”

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház