Július 26-án búcsúznak az új kinevezést kapott atyák

Palánki Ferenc megyéspüspök személyi és szervezeti változtatásokat rendelt el a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében 2020. augusztus 1-től. A döntés értelmében új kinevezést kapott, így távozik egyházközségünkből Varga Lóránt atya és Nagy Csaba atya. Az atyák az általuk bemutatott szentmiséken búcsúznak egyházközségünktől július 26-án, vasárnap: Varga Lóránt atya a 10.30 órakor, Nagy Csaba atya a 18 órakor kezdődő szentmisén.

A főpásztori rendelkezés Nyíregyházát érintő részletei:

  • A nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-plébániához tartozó jósavárosi városrészen megalapítja a Nyíregyháza-Jósavárosi Szent Imre Római Katolikus Plébániát, melynek plébánosává Nagy Csabát nevezte ki.
  • A nyíregyháza-borbányai városrészen megalapítja a Szent László Római Katolikus Plébániát, melynek plébánosává Csordás Gábort nevezte ki.
  • Az egyházmegyei Karitász igazgatójává Csordás Gábort, míg családreferenssé Nagy Csabát nevezi ki.
  • Varga Lóránt a demecseri Sarlós Boldogasszony-plébániára kapott plébániai kormányzói kinevezést.
  • Szidor János újmisés plébániánkon kezdi meg kápláni szolgálatát.
  • Halász István diakónus Rómában folytatja tanulmányait.

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház