2018. 04. 08.

 

** EGYHÁZKÖZSÉGI HIRDETÉSEK **

HÚSVÉT II. VASÁRNAPJA
AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

  1. Április 8-án, az Isteni Irgalmasság vasárnapján teljes búcsút nyerhetnek a testvérek a szokásos feltételek mellett: szükséges a kegyelem állapotában szentáldozáshoz járulni és a Szentatya szándékára imádkozni a templomban (egy Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy-et).
  2. Április  9-én ünnepeljük Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét. A szentmisék a társszékesegyházban reggel 6.45, 7.30 és este 6 órakor kezdődnek. Az este 6 órai ünnepi mise keretében tartjuk a veszélyben lévő magzatok lelki örökbefogadásának ünnepélyes ígérettételét. Ebben az imamozgalomban konkrét személyek arra kötelezik magukat, hogy 9 hónapon át minden nap imádkoznak egy veszélyben lévő magzatért, illetve családi környezetéért, hogy ott szeretetben és elfogadva szülessen és nőjön fel. Bátorítunk mindenkit, hogy minél többen kapcsolódjanak be az imamozgalomba.  Az esti szentmisére az oltárszolgálatba szeretettel hívjuk és várjuk az akolitusokat és a ministránsokat!
  3. A Serra Közösség szervezésében tart előadást PANKOTAI JÓZSEF kertvárosi plébános 2018. április 11-én, szerdán az esti szentmise után a plébánia dísztermében. Az előadás témája: Az Oltáriszentség az egyház életében. A Serra Közösség által szervezett havonkénti előadások lehetőséget biztosítanak az Eucharisztikus Kongresszusra való lelki készületünkben. Minden kedves érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
  4. A Jó Pásztor vasárnapján, április 22-én, 19 órától húsvéti orgonahangversenyt szervezünk társszékesegyházunkban. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk
  5. Emlékeztetjük a Kedves Testvéreket, hogy lehetőségük van adójuk 1 + 1 % – át a Magyar Katolikus Egyház, valamint egyházközségünk alapítványa javára felajánlani. Egyházunk technikai száma: 0 0 1 1. Az alapítványunk új nevet kapott: Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Alapítvány néven szerepel a tavalyi évtől, de az adószáma nem változott. Alapítványunk adószáma megtalálható a templom hátsó perselyénél. A felajánlásokat előre is köszönjük!

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus!