2018. 10. 07.

** EGYHÁZKÖZSÉGI HIRDETÉSEK **

ÉVKÖZI XXVII. VASÁRNAP

  1. Október hónapban, minden este 1/ 4 6-tól közösen végezzük a rózsafüzért. Szeretettel kérjük a testvéreket, rózsafüzér társulatokat, akolitusokat, hogy aki csak tud, az minden este kapcsolódjon be közös imádságunkba.
  2. Október 7-én, vasárnap 18 órakor tartjuk templomunk búcsúünnepét. A búcsúi szentmisét Csordás Gábor, a Budapesti Központi Szeminárium prefektusa tartja. A feladatok beosztása miatt 17.30-ra várjuk az asszisztenciába a ministránsokat, akolitusokat!
    A búcsúi szentmise után a kerület papjait látjuk vendégül a plébánián, illetve a templom bejáratánál a híveket és vendégeket, amelyre kérnénk a kedves Testvéreket, hogy lehetőségükhöz mérten járuljanak hozzá egy-egy tálca aprósüteménnyel. A süteményeket leadhatják a plébánián és a sekrestyében.
    Október 8-án, hétfőn, Magyarok Nagyasszonya főünnepén, reggel 7 és este 18 órakor ünnepi szentmisét végzünk. Mivel ez a nap egyházközségünk szentségimádási napja, ezért egésznapos szentségimádást végzünk a reggeli szentmisét követően 17 óráig.
  3. Október 13-án, szombaton délután 16 órától engesztelő imaest kezdődik a kertvárosi Fatimai Szűz Mária-templomban, majd 19 órától Dobai Ottó rakamazi káplán atya mutat be ünnepi szentmisét, szentbeszédet mond Szocska Ábel nyíregyházi görögkatolikus püspök.
  4. Egyházközségi zarándoklatot szervezünk Mátraverebély-Szentkútra október 22-én, hétfőn. Jelentkezni még lehet az irodában és a sekrestyében.
  5. Kedden délután Idősek Akadémiája előadás, szerdán délelőtt Baba-Mama Klub, majd este Férfi Klub, csütörtökön Bibliaóra, pénteken délután hittanórák lesznek plébániánkon a szokott időkben.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!