2018. 05. 27.

 

** EGYHÁZKÖZSÉGI HIRDETÉSEK **

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

  1. Az utolsó májusi litániát ünnepélyes formában csütörtökön ¾ 6 órakor végezzük. Kapcsolódjunk be minél többen!
  2. Hirdetjük a kedves Testvéreknek, hogy a nyári hónapok alatt – június, július, augusztusban – a hétköznapi szentmisék időpontja megváltozik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órakor és délután 18 órakor kezdődnek a szentmisék, így a fél 8-as szentmisék elmaradnak, az örökösföldi templomban a csütörtök esti szentmisék is elmaradnak nyáron.
  3. Május 31-én, csütörtökön 18 órakor hálaadó szentmisét mutat be a debreceni Szent Anna-székesegyházban Bosák Nándor, püspökké szentelésének 25. évfordulóján. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye alapításának 25. évfordulójának alkalmából június 2-án, szombaton 10 órakor ünnepi szentmisét mutat be Dr. Erdő Péter bíboros, érsek a püspöki kar tagjaival és egyházmegyénk papságával a debreceni Szent Anna-székesegyházban. Mindkét alkalomra szeretettel hívja Püspök atya városunk híveit is.
  4. Június 2-án, szombaton délután érkezik városunkba, templomunkba a 2020-as Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jelképének választott missziós kereszt, melyet Ferenc pápa áldott meg, és magyar szentek ereklyéit tartalmazza. Csatlakozva a kongresszust szervezők kéréséhez, templomunkban az esti szentmise után 19 órától 22 óráig szentségimádásra hívjuk a kedves testvéreket, közösségeket. Jöjjünk el minél többen!
  5. Június 3-án, Úrnapja ünnepén, az ünnepi püspöki szentmise és körmenet 9 órakor kezdődik, ezért a fél 11-es szentmise elmarad! Kérjük a testvéreket, hogy kapcsolódjanak be minél többen a közös ünneplésbe, és jelenlétükkel tegyenek tanúságot, Krisztus Urunk közöttünk létéről, az Oltáriszentségben! Kérjük az ünnepi szentmisén liturgikus szolgálatot teljesítőket, ministránsokat, akolitusokat, a szertartás megkezdése előtt fél órával már jelentkezzenek a sekrestyében, hogy a liturgikus szolgálatuk rendezett és szép lehessen. Szintén jövő vasárnap az esti szentmise után 19 órától taizéi szentségimádást tartunk a missziós kereszt előtt.
  6. Az idén templomainkban elsőáldozó gyerekek fogják szórni a virágszirmokat a körmeneten, szeretettel várjuk őket pénteken délután 4 órára próbára a templomba. Kérünk mindenkit, hogy ha lehetősége van rá, gyűjtsön majd virágszirmokat, és hozza be a sekrestyébe!
  7. Az ünnep megszervezéséhez és lebonyolításához kérjük a kedves testvérek segítségét. Június 2-án, szombaton délután 4 órára a plébánia udvarán várjuk azokat a férfiakat, akik segíteni szeretnének az ágak gyűjtésében. A gallyszedéshez metszőollót és egyéb szükséges eszközöket hozzanak magukkal. Másnap, vasárnap reggel 6-kor kezdjük a sátrak felállítását és díszítését a szokott helyeken, ebben is kérjük a kedves Testvérek segítségét.     
  8. Jövő vasárnap az ünnep miatt Nagycserkeszen és az Örökösföldi templomban elmaradnak a szentmisék. Borbányán fél 9-kor és a Szent Imre kápolnában 11 órakor mutatunk be csendes szentmisét.
  9. Nyári napközis-, családos- és ifjúsági táborba jelentkezési lapok az irodában és a honlapon elérhetők.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!