2018. 10. 14.

 

** EGYHÁZKÖZSÉGI HIRDETÉSEK **

ÉVKÖZI XXVIII. VASÁRNAP

 

  1. Ezúton is megköszönjük az asszisztenciának, az énekkarnak, a virágdíszítőknek, a templomtakarítóknak, a süteményeket készítőknek és a konyhán segédkezőknek azt a tevékeny segítségüket, szolgálatukat, mellyel hozzájárultak templombúcsúnk méltó megünnepléséhez. Isten fizesse meg jóságukat!
  2. Október hónapban, minden este 1/ 4 6-tól közösen végezzük a rózsafüzért. Szeretettel kérjük a testvéreket, rózsafüzér társulatokat, akolitusokat, hogy aki csak tud, minden este kapcsolódjon be közös imádságunkba.
  3. Imaest a tiszta szerelmért címmel taizéi imaórát tartunk október 17-én, szerdán 19 órától a társszékesegyházban, ahol közösen imádkozunk Nyíregyházán tanuló szíriai és egyiptomi keresztény fiatalokkal. Az imaestre mindenkit szeretettel hívunk és  várunk, mert a tisztaság mindannyiunk számára érték, akár egyedülállóak vagyunk, akár házasságra készülünk, vagy házasságban élünk!
  4. 25 évvel ezelőtt templomunkban avatott először civil akolitusokat Bosák Nándor püspök atya egyházmegyénk és az egyházközségek szolgálatára. Október 20-án, szombaton, az este 6 órakor kezdődő püspöki szentmisében adnak hálát a nyíregyházi akolitusok, azért hogy egyházközségünkben szolgálatukkal segíthetik az atyák munkáját. Az ünnepi szentmisére szeretettel hívjuk a kedves Testvéreket is!
  5. Október 21-én, vasárnap országos gyűjtés lesz a missziók javára. Segítsük adományainkkal a külföldi missziókban tevékenykedők papokat, szerzeteseket és intézményeket.
  6. Novemberben minden este „gregorián” szentmisét mutatunk be halottainkért. Borítékok elvihetők a templom hátsó részén elhelyezett perselytől, melyben elhelyezhetik elhunyt szeretteik neveit és felajánlásukat! Minél többen emlékezzünk meg halottainkról az Úr oltáránál is!
  7. Kedden délután Idősek Akadémiája előadás, szerdán délelőtt Baba-Mama Klub, pénteken délután hittanórák és katekumen foglalkozás lesz plébániánkon a szokott időkben.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!