2019. 04. 14.

 

** EGYHÁZKÖZSÉGI HIRDETÉSEK **

Virágvasárnap

 

  1. Április 15-én, hétfőn a Kármel Közösség tart összejövetelt a plébánia közösségi kistermében, ahol 17 órától várják a fiatal és középkorú, lelkiség iránti érdeklődőket.
  2. Az Idősek Akadémiája április 16-án, kedden 14 órától a plébánia dísztermében tartja soron következő rendezvényét, melynek témája: „Életünk valósága a szenvedés, a halál és a feltámadás – Húsvéti lélekerősítő gondolatok”. Előadó: Felföldi László plébános.
  3. Nagycsütörtökön, április 18-án 10 órától olaj- és krizmaszentelési szentmise lesz templomunkban, melyet Palánki Ferenc megyéspüspök mutat be. Este 18 órától az utolsó vacsora emlékezetének szentmiséjét Bosák Nándor nyugalmazott püspök mutatja be. A szentmise után lamentációt és virrasztás tartunk 21 óráig. A virrasztás alatt lehetőség lesz a szentgyónás elvégzésére.
  4. Nagypénteken, április 19-én 8 órától lamentációt végzünk. Lamentáció után keresztúti ájtatosságot imádkozunk. Gyóntatás egész nap lesz. A nagypénteki szertartás előtt 17 órától keresztutat végzünk, majd az Úr szenvedéstörténetére emlékező szertartás kezdődik 18 órakor, amelyet Palánki Ferenc megyéspüspök vezet.
  5. Nagyszombaton 8 órától lamentáció. Gyónási lehetőség 8-15 óráig. 20 órakor feltámadási szentmise – tűz- és vízszenteléssel, keresztségi fogadalom megújításával, katekumenek keresztelésével. Ha az időjárás lehetővé teszi körmenet is tartunk a belvárosban Bosák Nándor püspök atya vezetésével.
  6. Húsvétvasárnap a szentmisék végén pászkaszentelést tartunk. A 10.30-as szentmisét Palánki Ferenc megyéspüspök tartja.
  7. Megkezdődött a borbányai templom felújítása, köszönjük az eddigi adományokat. Szeretettel fogadjuk a további felajánlásokat.
  8. A Szent Sír virágaira várjuk a hívek nagylelkű adományait.
  9. Április 27-én, szombaton Egyházmegyei Férfi Lelki napot tartunk templomunkban, melyről részletek a hirdetőtáblán olvashatók. Kérjük, aki részt kíván venni, iratkozzon fel az irodában.
  10. Május 1-jén egyházközségi kirándulást szervezünk Nagyváradra. Útiköltség: 5 000 Ft / fő, mely tartalmazza az ebéd és a belépők költségét is. Jelentkezni a plébánián lehet.

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus!