Frissítve! Házhoz viszik a betegek szentségének kiszolgáltatását

A betegek szentségének március 29-re tervezett közösségi kiszolgáltatása a kialakult járványügyi helyzet miatt ELMARAD. Plébániánk azonban lehetőséget biztosít a szentséghez járulni kívánó idős és súlyos betegeknek a szentség otthonaikban történő felvételére. Kérjük, hogy szándékukat a plébániai irodában jelezni szíveskedjenek.

A betegek szentsége egyike a hét szentségnek, kiszolgáltatását a honlapunkon ide kattintva letölthető, vagy a plébánián is elérhető adatlap kitöltésével lehet kérni. A szentség felvétele előtt szentgyónáshoz járulni szükséges.

A szentség a Szentlélek kegyelmét adja a betegnek. Ez a kegyelem az egész embert segíti az üdvösségre, felszítja Istenbe vetett bizalmát, megerősíti a gonosz lélek kísértéseivel és a halálfélelemmel szemben úgy, hogy bajait nemcsak elviselni képes erős lélekkel, hanem azokat le is küzdheti, és így az egészségét is visszaszerzi, ha az lelkének üdvösségére válik. Ha szükséges, a szentség megadja a bűnök bocsánatát és tökéletessé teszi a keresztény bűnbocsánatot.

Minden megkeresztelt embernek ki kell vennie részét a kölcsönös szeretetszolgálatból, küzdenie kell a betegségek ellen, szeresse a betegeket, működjék közre a betegek szentségeinek kiszolgáltatásánál. Ez a szentség ugyanis – a többi szentséghez hasonlóan – közösségi jellegű, és ennek a jellegnek a lehetőség szerint ki kell domborodnia éppen a kiszolgáltatás szertartásában is – olvasható a betegek szentségének kiszolgáltatásáról szóló szertartáskönyvben.

A szentség kiszolgáltatása során a homlokot és a kezeket szentelt olajjal kenik meg – innen ered a betegek kenete elnevezés.

 

Egyházi előírások és gyakorlati tudnivalók a betegek szentségének vételéről:

A szentség felvehető ill. kiszolgáltatható,

  • ha a hívő élete betegség vagy öregség miatt kezd veszélybe jutni
  • ha a beteget, aki korábban felvette a szentséget és visszanyerte egészségét, újabb súlyos betegség érte
  • ha valaki komolyabb sebészeti beavatkozás előtt áll
  • ha kétséges, hogy a beteg eljutott-e értelme használatára, veszélyesen beteg-e
  • ha a beteg, amikor még értelmi képességei birtokában volt, ezt legalább burkoltan kérte.

 

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház / PE