A pap szolgálatának legfontosabb feladata Isten szeretetének továbbítása – Hálaadó szentmisét mutatott be Bosák Nándor nyugalmazott püspök atya a 80. születésnapján Nyíregyházán

Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök atya hálaadó szentmisét mutatott be életéért, papi szolgálatáért 80. születésnapján, december 28-án a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. Az ünnepi szentmisén részt vett dr. Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke, Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Szocska Ábel nyíregyházi görögkatolikus megyéspüspök, Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora, valamint az egyházmegye papjai és hívei.

A szentmise elején Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök köszöntötte az ünnepelt püspök atyát, hálát adva hivatásáért, szolgálatáért:
„Törd meg az éhezőnek kenyeredet” (Iz 58,7). A Bosák Nándor püspök atya által választott ószövetségi jelmondat a kenyérszaporítás történetében teljesedett be, amikor Jézus jóllakatta az embereket. A püspök atya életében valósággá vált ennek üzenete, ő is megtörte a kenyeret, táplálékot adott a rábízottaknak, lelkipásztori, papnevelői és később – a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megszervezésével és irányításával – az egyházkormányzati szolgálatában.

Hálát adunk azért is, hogy a püspök atya élete mindig gyümölcsöző volt. Az Örömhír ez évi karácsonyi számában megjelent interjúban Nándor püspök atya gondolatain keresztül is megmutatkozik mély hite, egyszerűsége, szerénysége, istenkapcsolata, az Istenbe vetett bizalma és az alázatos lelkülete, ahogyan végezte és végzi ma is a szolgálatát. Mindannyiunk számára alkalom ez a hálaadásra.
Isten segítse, hogy továbbra is tudja megtörni a kenyeret, és tanúja lehessen Isten végtelen jóságának. Szokták mondani, hogy az ember élete reggel fényes, délben átlagos, este pedig szürke. Nándor püspök atya szolgálata, bölcs hozzáállása az élethez azt bizonyítja, hogy az ember élete lehet reggel fényes, délben még fényesebb és estefelé a legszebb. Köszönjük szépen Püspök atya az egész szolgálatát! Isten éltesse! – fejezte be köszöntő gondolatait Palánki Ferenc megyéspüspök.

Szocska Ábel főpásztor a görögkatolikus egyház nevében köszöntötte Bosák Nándor püspök atyát, kifejezve jókívánságait. „Az ifjúnak az erő a kitüntetése, az öregeknek meg az ősz haj a díszük” (Pél 20,29). A görögkatolikus egyházi hagyományban az ikonokon és kereszteken sokszor használják az aranyat, ami Isten dicsőségét, ragyogását fejezi ki.
„Kedves Püspök atya! Amíg fiatal volt, Isten erőt adott egy rendkívüli feladathoz, hogy első püspökként végezze szolgálatát az új egyházmegye megszervezésében. Mostanra az Úristen megadta az ősz haj ékességét is” – fogalmazott Ábel püspök, majd azt kívánta, hogy élete hátralévő minden napján az Úristen ragyogó fényessége övezze. Ennek szimbólumaként pedig egy aranyozott keresztet ajándékozott Bosák Nándor püspök atyának.

A szentmise homíliájában Felföldi László általános püspöki helynök, nyíregyházi plébános köszöntötte az ünnepelt püspök atyát, aki mellett hosszú évtizedeken keresztül közvetlen munkatársaként, titkáraként és irodaigazgatóként, majd helynökként szolgált, végigkísérte életének kiemelkedő szakaszaiban. A helynök atya bevezető gondolataiban az emberi életet egy gyümölcsfához hasonlította, amelynek legfontosabb része, a gyökér. A fának ez ad tartást, táplál és belőle újra és újra erőt lehet meríteni.
Bosák Nándor püspök atya életében is fellelhetőek az erőt adó gyökerek, ezekre mutatott rá a beszédében Felföldi atya.

Az egyik ilyen tápláló erő a hit, amelyről a püspök atya egy vele készült interjúban így fogalmazott: „Amikor a papai hivatás mellett döntöttem, akkor arról is döntöttem, hogy eszköze leszek a Megváltónak és ebben a szellemben igyekeztem végezni legjobb tudásom szerint a hivatásomat.”
László atya is kiemelte Nándor püspök életében az egyházkormányzási szolgálatot, amely talán a legnehezebb időszak lehetett a hivatásában, hiszen az új egyházmegye megszervezése természetszerűen titkokat, bizonytalanságokat, megoldandó feladatokat hordozott magában. Mindezen küzdelmes időszakot Felföldi atya Babits Mihály Örökkék ég a felhők mögött című hitvallásával szemléltette. „Futottam hősen, szüntelen, lélekzetlen; olykor szinte elbukni látszottam; s hasonlítottam ahhoz a fához, melynek koronáját földig csapja a szél… Mi tart fönn? Mi a gyökér, mely nem szakad el? mely elpusztíthatatlan táplál valami kimeríthetetlen erővel? A hit az élet ereje: az ember, ha egyszer él, akkor valamiben hisz… Ha nem hinné, hogy valamiért élnie kell, akkor nem élne…”

//…//S hiszek a békében. Hiszek a harmóniában, melyre vágy a lélek, a szépségben, melyért kiáltoz az anyag, a szeretetben, melyért epednek a népek. Hiszek a nehézben, hogy nem lehetetlen!
//…// Ember vagyok, s hiszek az emberben.” A következő erőt adó éltető gyökér, a béke. Megcsodálhattuk püspök atya életében azt a szívet, amely hű volt a békéhez és a legkritikusabb helyzetekben sem ingott meg. Krisztus békéjét hordozta. Ez mindennek alapja. Ha nincs béke a szívben, minden munka, áldozat csak feszültséget terem és nem gyümölcsöt. Enélkül az élet nem teljesedhet be – fogalmazott Felföldi László, majd ismét az irodalom nagyjaihoz fordulva Reményik Sándor költő szavaival elmélkedett a békéről:

(…)

A béke és a szeretet kézen fogva járnak. Csak az igazán békében élők szívében születik meg az éltető és építő szeretet. Ez a harmadik gyökér, amelyre a nyíregyházi plébános rámutatott.
A valódi nagyság és az egyetlen igazi szépség abból fakad, ha tökéletes összhangban vagyunk Isten tervével. Minden ember életében mást jelent ez az összhang, és ha megvalósítjuk a saját tökéletességünket, rátalálunk az örömre, amit a szeretetben keresünk. Hálaadáskor ezt a szeretetet köszönjük meg, és mindazt, amit kaptunk a püspök atya életéből. A hit útja, a béke megteremtése és a szeretet gyümölcstermő ereje ránk is vár – hangsúlyozta Felföldi László általános helynök.

(…)

Forrás, bővebben: Kovács Ágnes / Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház