A Szentírás ünnepnapja

Szent Jeromos egyháztanító életére és munkásságára emlékezünk liturgikus ünnepnapján, szeptember 30-án. Betlehemi remeteségében ő fordította le a Szentírás könyveit latin nyelvre. Fordításának ismert neve a Vulgata, melyet egészen mostanáig Egyházunk hivatalos szentírási szövegként használt. Szent Jeromos emléknapja, egyben a Szentírás napja szeptember 30., melyet az emléknaphoz legközelebbi vasárnap ünneplünk.

Bár a Szentírás szövegei nem változnak, mégis ahányszor kezünkbe vesszük, mindig más részen akad meg a tekintetünk. A Biblia nem kézikönyv az élethez, hanem maga az élet könyve. Benne megtaláljuk az élő Istent, aki életet ajándékoz az embernek, és szavával vezeti az embert az élet útján. A Szentírásban választ találunk kérdéseinkre, megtaláljuk benne azt az igazságot, amely túlmutat a földi, látható, megtapasztalható világon, és elvezet a természetfeletti életre, az Isten szerinti életre.

A Szentírás rendszeres olvasása által nem pusztán a hitbeli és vallási ismeretek lehető legteljesebb megszerzésére törekszünk, hanem Istennel szeretnénk kapcsolatba kerülni, aki a Szentírás üzenetében kinyilatkoztatja önmagát számunkra. Szeretnénk együtt lenni vele, szeretnénk figyelni és elmélyülten hallgatni őt, aki személyesen szól hozzánk. Isten megnyitja szívét nekünk, feltárja előttünk szeretetét, és egyúttal arra kér, hogy mi is nyissuk meg szívünket üzenetének befogadására. E két közeledés eredménye lesz az a találkozás, melyben Isten tanítása jó magként hullik a szívembe és növekedni kezd.

Szent Jeromos (Hieronymus) 347-ben a Dalmácia és Pannónia határán fekvő Stridon városában született. Eredeti nyelvből lefordította latinra a Szentírásnak majd minden könyvét. Ez önmagában olyan teljesítmény, amellyel kivívta a kortársak tiszteletét. Fordítása megteremtette azt az alapszöveget, amelyet Vulgata néven a latin egyház egészen a legutóbbi időkig hivatalos szentírási szövegként használt.

Mikor a fordítással elkészült, hozzáfogott a szövegek magyarázatához. E magyarázatok rendkívül gazdag tudásról tanúskodnak, de teológiai tartalmuk szegényesebb, a formájuk pedig egészen laza. Ennek magyarázata az, hogy Jeromos tudományosan művelt, az átlagosnál jóval olvasottabb, de nem teológus és nem misztikus szellemiségű ember volt. Emléknapja szeptember 30-án van, ez a nap a Szentírás napja, melyet a hozzá legközelebbi vasárnap ünneplünk.

Felhasznált forrás: Napi evangélium, Magyar Katolikus Lexikon

 

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház / PE