A szépszeretetet nem várni kell, hanem adni, megélni – Kármelhegyi Boldogasszonyt ünnepeltük egyházközségünkben

A Nagyboldogasszonyról nevezett Világban Élő Kármelita közösség nyíregyházi tagjai a skapulárét felvettekkel és a hozzájuk csatlakozó máriás lelkű hívekkel 9 napon át tartó elmélkedéssel készültek lélekben a reggeli szentmiséket követően Kármelhegyi Boldogasszony július 16-i ünnepnapjára, melyen szentmisét mutatott be Felföldi László plébános és Keresztes László atya a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. 

A reggeli elmélkedések a Kármelbe való meghívás, a karmelita lelki családhoz való tartozás megismerésével és felismerésével vezették be a híveket Mária rendjébe: a Kármel földjére. Aki ide kap meghívást, az a Kármel hegyére vezető úton, az Istenhez vezető lelki úton a legjavát kapja:  “Bevittelek titeket Kármel földjére, hogy annak gyümölcseit és legjavát egyétek. (Jer 2,7)”

Az elmélkedéseken Lisieux-i Kis Szent Teréz egyházdoktor mindannyiunk számára megmutatta, hogy a skapuláré Szűz Mária oltalmának a jele. A templomban az ő lábainál ízlelgethettük a Szűzanya által adományozott gyümölcsöket: a béke, a tiszta szív, az örök élet, a szent skapuláré ajándékait, a Máriával kötött szövetség lényegét és a megkötött szövetség következményeit, Jézus szeretetét, a Szentlélek kiáradását, a kegyelmek záporát. A megosztásokban napról napra haladva egyre többen csatlakozva hozzánk, a lelki út mindennapokban való megéléséről, istenélményeinkről, az ima erejéről és a Szűzanyával való kapcsolatunkról tettünk egymás előtt tanúságot.

A társszékesegyházban július 16-án bemutatott ünnepi szentmisén Felföldi László atya szentbeszédében az ember szíve legmélyén rejtőző, Isten utáni vágyakozásra irányította a figyelmet, majd ez előző napok elmélkedéseinek egyik gyümölcséről, a békéről, a béke életünkben való jelenlétéről beszélt. Kiemelte, hogy béke csak a tiszta szívben van jelen. De tiszta-e a szívünk? Mert minél tisztább a szív, annál nagyobb a béke. A nagyvilágban lehet nyomorúság, zűrzavar, attól még mi a szívünkben hordozhatjuk a békét, megélhetjük a béke örömét, erejét.

A béke nem cél, hanem eszköz. A békés, tiszta szívben él a Szentlélek, vezet, utat mutat, erőt ad. Mi sokszor nem tudjuk, sokszor nem értjük, mit kell tennünk, de ahogy Jézus mondja, elküldöm nektek a Szentlelket, aki majd eszetekbe juttat mindent és elmond nektek mindent.

A tiszta szív megéli a békét, a békés szív képes befogadni a Szentlelket, a Szentlélek gyümölcse pedig a szépszeretet. Ez az, amire nekünk és a világnak szüksége van. Kármelhegyi Boldogasszony a Szépszeretet Anyja. A szépszeretet az, ami teljessé teszi az életünket. amikor szívünk vágyódik a szépszeretetre, akkor tudnunk kell, hogy ezt nem várni kell, hanem adni kell, megélni. Az Isten úgy teremtett minket, hogy akkor kapunk, amikor adunk. Amikor túlcsordulóan adunk, akkor kinyílnak az ajtók, a kapuk.

A karmelita lelkiség ezen az úton járva éli mindennapi kereszténységét és ennek a keresésére van meghívva minden keresztény: a valódi élet megélésére. Kérjük a Szépszeretet Anyját, legyen közbenjárónk, legyen példaképünk a hétköznapjainkban – zárta ünnepi szentbeszédét Felföldi László plébános atya.

Zsatkuné Szabó Mónika OCDS
VÉK, Nyíregyháza

 

“Lélekben növekedve vágyat érzünk arra, hogy a rendszeres első pénteki összejöveteleink alkalmával minden érdeklődővel megosszuk lelki családunk szüleinek,  Avilai Szent Teréz és Keresztes Szent János egyháztanítóinknak valamint szentjeinkek lelki útmutatásait. A 17.00 órakor kezdődő, a világban élő karmeliták által vezetett rövid elmélkedést követően lehetőség nyílik tanúságot tenni megélt mindennapi kereszténységünkről.  Az esti mise előtt közösen imádkozunk egyházközségünk imaszándékaikért, ahová várjuk az imákat kérőket is. A karmelitákról és lelki olvasmányokról többet honlapunkon, a karmelitarend.hu oldalon olvashatnak.”

 

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház