A Szűzanyára tekintve – Egyházmegyei búcsút tartottak Máriapócson

Egyházmegyénk Szent Anna, Szűz Mária édesanyja, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye székesegyházának névadó szentje ünnepnapjához legközelebb eső vasárnap, idén július 28-án tartotta hagyományos búcsúünnepét Máriapócson. A Mária-kegyhelyre egyházmegyénk számos településéről érkeztek gyalogszerrel, autóbusszal, autókkal a hívek, hogy a bűnbánat szentségében bocsánatot nyerve búcsút mondhassanak az elkövetett bűnök miatt majdan rájuk váró büntetésnek. A Pócsi Könnyező Szűzanya tiszteletére szentelt görögkatolikus Szent Mihály-templom előtt felállított tábori oltárnál bemutatott ünnepi szentmisét, melyen részt vett Palánki Ferenc megyéspüspök, Bosák Nándor nyugalmazott püspök és az egyházmegye papsága, dr. Pintér Gábor érsek, szentszéki diplomata, Fehéroroszország apostoli nunciusa celebrálta.

A Szentatya fehéroroszországi képviselője szentbeszédében a Boldogságos Szűz Mária személyéről, a megváltásban betöltött szerepéről elmélkedett. Pintér Gábor kiemelte, a mai zarándoklat célja, hogy Szűz Máriára tekintve, tőle kitartást, hűséget, elszántságot, odaadást tanulva felfedezzük azt az életvitelt, amelyre Krisztus hív minket az életünkben. A Szűzanyát Isten egyik nagy misztériumának nevezte, aki Krisztus anyjaként egyedülálló szerepet kapott a megváltásban azzal, hogy szabad döntésével és teljes hittel igent mondott Isten akaratára: méhébe fogadta a Megváltót, és anyai szeretetével kísérte egész működését, és mellette volt szenvedésének idején is.

Az érsek rámutatott, hogy a Szűzanya, akihez most ünnepelni jöttünk, mindig velünk van, mindig jelen van az életünkben, majd arra ösztönözte a híveket, hogy bátran kérjék a Szűzanya közbenjárását problémáik megoldásában, hozzá forduljanak, sőt ne szégyelljék kimondani: a Szűzanyához tudnak menekülni. Hangsúlyozta, fontos megtanulnunk Máriától, hogy nem volt türelmetlen, így mi se legyünk azok. A türelmetlenség ugyanis azt jelzi, hogy nem bízunk eléggé Istenben, nem adunk neki esélyt, hogy megmutassa mi a jó nekünk, mi válik hasznunkra. Napjainkban általánossá vált, hogy ellenőrzésünk alá akarjuk vonni életünk minden területét, és emiatt folyamatosan stresszben élünk, nem tudunk igazán örülni semminek, hamar megunjuk és természetesnek vesszük azt is, ami új, ami szép, ami Isten csodája a világban és életünkben.

Mária példája segít, hogy tágítsuk ki látókörünket, mert várakozásunknak, reményünknek tétje van. Legyünk készek arra, hogy Isten állandóan jelen lehessen életünkben. Nyissuk ki önmagunkat, legyünk készek várni, változtatni, és ha kell változni is. Ne bontsuk ki azonnal az ajándékot, ha először magára az ajándékozóra kellene egy kis időt szánni. Ne dobjuk sutba ötleteinket, csak azért mert Isten akkor és ott helyben nem oldotta meg kéréseinket. Tanúsítsunk hitet, önmérsékletet és türelmet Istennel szemben. Előlegezzünk bizalmat Istennek, ahogy azt a Szűzanya tette. Az előttünk még nem világos isteni tervben is kezdjük keresni az Úr akaratát. Ragadjon ránk Mária eredeti, ma is életszerű életstílusa. Lelkesítsen magatartásmintája és példájából kiindulva tudjunk, merjünk és akarjunk bátran igent mondani Istennek” – zárta ünnepi gondolatait Pintér Gábor érsek atya, akinek prédikációja a Máriapócsi Nemzeti Kegyhely hivatalos közösségi oldalán teljes terjedelmében nyomon követhető.

A szentmise végén Palánki Ferenc püspök atya Pro Communitate Christiana, azaz A keresztény közösségért díjat adományozott egyházmegyénk három hitoktatójának. Felföldi László helynök atya munkájukat méltatva az evangelizálás egyik legnehezebb, ugyanakkor legnemesebb feladatának nevezte szolgálatukat. Életművük elismeréseként 2019-ben Sebők Sándorné baktalórántházi, Szikszay Lászlóné debreceni, és Csillagné Lugossy Marianna püspökladányi katekéta vehette át a Pro Communitate Christiana-díjat.

A liturgiát követően litániával zárult a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye búcsúja a Könnyező Szűzanya előtt a máriapócsi bazilikában.

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház