A Terézi Kármel – Évfordulót ünnepel a Nagyboldogasszonyról nevezett Világban Élő Kármeliták nyíregyházi közössége

Tanítás, közös imádság, hálaadó szentmise és kiállítás a kármelitákról azoknak, akik érdeklődnek a skapulárét viselő imatársulat vagy a Világban Élő Kármelita Közösség iránt. A tanítást P. Péceli Imre karmelita szerzetes atya tartja 2019. július 13-án a Szent Imre Katolikus Gimnázium kápolnájában, ahol hálaadó szentmise keretében feladja a skapulárét a tanításon résztvevők számára. Másnap, július 14-én 10 óra 30-kor a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban megnyitják a Terézi Kármel címet viselő kiállítást a Nagyboldogasszonyról nevezett Világban Élő Kármelita Közösség megalakulásának első évfordulója alkalmából.

A skapuláré alapeszménye Szűz Mária oltalmában gyökerezik, és magában foglalja a neki való önátadást. A skapuláré eredetileg egy ún. vállruha volt, a szerzetesi öltözetnek része. A kármelita skapuláré a kármelita rendi öltözet legbecsesebb darabja: két barna szövetdarabkából álló ruha, melyet két zsinór vagy szalag köt össze, később felcserélhető a skapuláré-éremre, melynek egyik oldalán Jézus Szentséges Szíve, a másikon pedig a Kármelhegyi Boldogasszony látható.

A skapuláré felvételével a hívő a Kármel családjának tagjává lesz. A tagok a skapulárét mindig magukon viselik (legalább érem formájában), ezenkívül kötelezik magukat arra, hogy rendszeresen fordítanak időt az Istennel való kapcsolatra az imában, gyakran rész vesznek az eukarisztia ünneplésében és rendszeres szentségi életet élnek, és egyre inkább megismerik a Kármelita Rend lelkiségét, szentjeit.

Szent II. János Pál pápa azt tanítja, hogy a skapuláré jele – többek között – azt az alapvető igazságot hivatott elmélyíteni a hívő emberben, hogy a Mária-tisztelet nem korlátozódhat egyes imádságokra, vagy a tiszteletnek bizonyos helyzetekhez kötődő gesztusaira, hanem „habitussá” kell válnia, azaz olyan megszokott és állandó viselkedési móddá, mely a szentségek gyakori vétele és az irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek konkrét gyakorlása által imából és belső életből szövődik. A skapulárés Mária-tisztelet tehát nem egyszerűen egy jámborsági gyakorlat csupán a többi között, amelyek által a keresztény katolikus hívek a Szent Szűz felé fordulva rendszeresen kérik az Ő közbenjárását, hanem az egész életre sokkal alapvetőbben kiható eszköze a megszentelődésnek.

A Szentatya, aki maga is a skapuláré közismerten buzgó viselője volt, így vall erről egyik apostoli levelében: „Ez az intenzív máriás élet, mely bizalommal teli imádságban, odaadó dicséretben és buzgó követésben fejeződik ki, annak megértésére vezet el bennünket, hogy a Legszentebb Szűz iránti tisztelet leghitelesebb formája, hogy a Szeplőtelen Szívnek szenteljük magunkat, amit a skapuláré alázatosan jelez.

A Terézi Kármel címet viselő kiállítás a Nagyboldogasszonyról nevezett Világban Élő Kármelita Közösség megalakulásának első évfordulója alkalmából 2019. augusztus 14–ig látogatható a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban.

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház / PE