Állami kitüntetést kapott Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök

Az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést kapta Bosák Nándor nyugalmazott debrecen-nyíregyházi püspök. A díjat a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye kormányzatának a rendszerváltoztatást követő kialakításában, plébániai rendszerének átszervezésében, valamint szociális és oktatási intézményeinek megalapításában vállalt szerepe elismeréseként Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes adta át augusztus 19-én az Országházban.

A Szent István-i mű az a küldetés, hogy építsük az országot – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az államalapítás és az államalapító Szent István király ünnepe alkalmából tartott hétfői díjátadón, az Országházban.
Semjén Zsolt hangsúlyozta: akkor folytatjuk Szent István országépítő nagy művét, ha mindenki megteszi a saját helyén azt, ami az ő speciális küldetése.
“Ha mindenki a saját helyén kis Szent Istvánként országépítővé válik, akkor tudjuk folytatni Szent István király országépítő művét” – fogalmazott.
A politikus hozzátette: egy kis létszámú nemzet számára csak akkor van megmaradás, ha minden tagjában benne él a tudat, hogy érdemes és büszkeség ehhez a nemzethez tartozni.
Nincs még egy nemzet, amelynek uralkodóháza annyi szentet adott volna a katolikus egyháznak, mint az Árpád-ház, vagy arányait tekintve annyi Nobel-díjas tudósa lenne, mint a magyarságnak – mondta Semjén Zsolt.

További kitüntetett egyházi személyek:

A Magyar Érdemrend középkeresztjével díjazták továbbá Henri Boulad jezsuita szerzetest, teológust, Blanckenstein Miklós pápai prelátust, pestszentimrei plébánost, Lukács László piarista szerzetest, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola alapító rektorát.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztjét vehette át Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével ismerték el Ábrahám Béla szalézi tartományfőnök, Blanckenstein György pápai káplán, szentendrei plébános, Bodó Imre szentszéki tanácsos, kézdiszárazpataki plébános, a Magyar Schönstatti Családmozgalom volt vezetője, Fekete János, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye címzetes esperese, Hajdu Ferenc kanonok, a Székesfehérvári Egyházmegye általános helynöke, Lupták György, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspökhelyettese, Pótor László nyírmeggyesi református lelkipásztor, Radnainé Egervári Ágnes, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója, Tóth András kanonok, nagykátai iskolai lelki vezető, Trajtler Gábor teológus, orgonaművész munkásságát.

A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át Bóna Zoltán Sándor, dunavarsányi református lelkipásztor, Bordi János szentszéki tanácsos, pálpataki plébános, Dénes Zoltán Mihály címzetes kanonok, újirázi plébános, Fejes Rudolf Anzelm apát, váradhegyfoki premontrei prépost-prelátus, Lázár Alpár Tibor, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa,Paskó Csaba kelebiai plébános, zenepedagógus, mesterszakács, Solymári Dániel, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi kapcsolatainak vezetője, Szabó Gyula mezőörsi plébános, a Magyar Műhely Közhasznú alapítvány elnöke, Szabó László piarista szerzetes, sátoraljaúlyhelyi misszióvezető, Tihanyi Gábor, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye első megyéspüspökének életútja:

1939. december 28-an született a mai Szlovákia területén található Taksonyfalván. Néhány évvel később kitelepítették a családjával együtt a Kálmánháza mellett található tanyavilágba.

Debrecenben a Fazekas Mihály Gimnáziumban érettségizett 1958-ban. Teológiai tanulmányait a budapesti Hittudományi Akadémián kezdte. 1959-ben állami nyomásra a Központi Papnevelő Intézet növendékeinek többsége a szeminárium elhagyására kényszerült, így került az Egri Hittudományi Főiskolára. 1963. június 13-an szentelték pappá az Egri Bazilikában.

Kápláni szolgálatát 1963-ban Sajószentpéteren kezdte, majd még abban az évben Sirokra helyezték, ahol 1965-ig szolgált. 1965-68-ig Verpeléten, 1968-tól 1970-ig Miskolc-Mindszenten, 1970 és 1974 között Mezőkövesden, végül 1974-77 között Eger-Belvárosi plébánián volt káplán.

1977 és 1993 között az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára volt, 1977-től 1990-ig ugyanott spirituálisként, majd 1993-ig rektorként működött.

1993, május 31-én nevezte ki Szent Il. Janos Pál pápa az újonnan alapított Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye élére, püspökszentelése és beiktatása június 15-én volt Debrecenben a Szent Anna-székesegyházban. Az újonnan létrehozott egyházmegye első püspökeként az egyházmegye megszervezésével feladata volt a szükséges épületek biztosítása, az egyházkormányzat kialakítása, a plébániai rendszer átszervezése és a más-más hagyományokkal rendelkező (különböző egyházmegyéktől hozzácsatolt) területek egységbe forrasztása. Működése alatt több oktatási és szociális intézményt alapított.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencián alelnöke 2000–2005; az MKPK Állandó Bizottság tagja 2005–2010; Katolikus Hivatásgondozó Intézet elnöke 1995 –2012; MKPK Liturgikus Bizottságának elnöke 2006–2015. Miután 75. életévét betöltötte, 2015. szeptember 21-én Ferenc papa elfogadta lemondását és az egyházmegye második püspökének Palánki Ferenc korábbi egri segédpüspököt nevezte ki. Az új püspök beiktatásáig (2015. november 14-ig), mint apostoli kormányzó vezette az egyházmegyét. Nyugdíjasként aktívan bekapcsolódik az egyházmegye életébe mindazokkal a szolgálatokkal, melyekre megkérik.

Bosák Nándor püspök atya az idei esztendőben ünnepli 80. születésnapját.

Korábbi kitüntetései és elismerései:
Debrecen Varos díszpolgára — 2009
Bocskai-dij — 2010

Forrás: Kovács Ágnes / Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház