Amikor a Szentlélek megadja a célt – A pünkösdi nyelv csodája a társszékesegyházban

A pünkösd mondanivalója a mi sorsunkban soha ennyire aktuális, ennyire élő, üzenetet hordozó, mint most, nem volt. Ha valamikor újat, szebbet, többet kell kezdeni az életünkkel, akkor annak most jött el, most van az ideje. A Szentlélek megújítani akar minket, mert soha ennyire nem féltünk még a megújulástól, mint most. Soha az ember nem tartotta magát ennyire távol attól, hogy valami újat kezdjen. De kilépni a szebb, a jobb, a több, az új felé valahogy nincs erő, nincs lelkesedés, nem tudunk kimozdulni – fogalmazott Felföldi László atya május 31-án, pünkösdvasárnap, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban bemutatott ünnepi szentmisében. A plébános atya ünnepi elmélkedésében a közös imára, a Szentlélek üzenetének és egymás szavának megértésére buzdította a megjelenteket. Felföldi atya prédikációjának rövidített kivonatát adjuk közre.

Még sok mondanivalóm volna számotokra, de most még nem tudjátok elviselni. Amikor pedig eljön az igazság Lelke, ő elvezet majd titeket a teljes igazságra, mert nem magától fog szólni, hanem azt fogja mondani, amit hall, és az eljövendő dolgokat hirdeti nektek…

Az apostolok sem kaptak kész programot, tervet, napirendet. Azt mondta nekik Jézus: majd a Szentlélek vezet benneteket. Ma is ez az Egyház üzenete, megújulási lehetősége: amit mond a Szentlélek. Addig kell küzdeni, csiszolni a fejünket, szívünket, amíg meg nem értjük, hogy mi a Szentlélek akarata. Amikor állhatatosan az igazságra törekszünk, amikor bátrak vagyunk, akkor megtapasztaljuk a Szentlélek erejét. Nem újdonságot akar adni számunkra, hanem belső gondolatokat. A belső gondolat egy cél, irány, erő, ez hoz lendületbe, ez hozza meg a mindennapoknak az értelmét. Amikor a Szentlélek megadja a célt, elindul valami, ami olyan erő, olyan biztonság, amelyre építeni lehet, amelyből el lehet indulni.

Ennek hallatára (az apostolok) egy szívvel-lélekkel Istenhez emelték szavukat…

Az apostolok egy szívvel, egy lélekkel Istenhez emelték szavukat. Együtt, egy közösségben imádkoztak. Most nekünk is erre, egy közös imára van szükségünk. Kérem a családokat, ha úgy érzik, most minden rendben van, vagy ha épp azt érzik, hogy valami nagyon nincs rendben az életükben, üljenek le együtt, gyújtsanak gyertyát, és közösen imádkozzanak. A közös imában olyan erő van, olyan világosság, olyan biztonság, amit sehol, semmilyen formában 1000 pap és 1000 pszichológus sem tud megadni. De mi együtt, egy szívvel-lélekkel imádkozzunk. Ahogy a szívemben van, ahogy a szívemből jön. Nem kell hozzá extra szöveg, nem kell extra liturgia. Egy szál gyertya kell, csak ami mellé leülünk. Óriási szükségünk van rá. Ez a közös ima a családnak, a barátságnak, a közösségnek, az egyházközségnek is alap ereje, melyből hatalmas gazdagság árad ki. Ezen az úton az Egyház is el tud indulni, mert az egy szívvel-lélekkel történő közös ima lesz a hívó ereje, és megújító gazdagsága.

Amíg így imádkoztak, megremegett a hely, ahol összegyűltek. Mindnyájukat eltöltötte a Szentlélek, és bátran hirdették az Isten szavát…

Nagyon hiszem, hogy mindnyájan átéltük már, milyen az, amikor együtt, egyszerre éreztük, hogy megremegett a szívünk. Egy szó, egy gondolat vagy érzést követően megremegett a szív, szétnyílt a páncél, lepattant és szabaddá tett és nyelveken kezdtünk beszélni. A pünkösdi nyelv csodája most nagyon nagy szükségünk van, mert csak akkor tudunk együtt nagy dolgokat véghez vinni, ha egy nyelvet beszélünk, ha értjük egymást. E nélkül Bábel, zűrzavar és káosz kerekedik. Sokszor magunk is megtapasztaljuk, milyen az, amikor valaki beszél, látom, hogy beszél, de nem értem, amit mond. Családjainkban, közösségeinkben nem engedhetjük meg, hogy ne értse a másik, amit mondani szeretnék, vagy én ne értsem azt, amit ő mond. Hiszen ha értjük egymást, akkor képesek vagyunk újat és maradandót teremteni. Ez a pünkösd mélye, igazi gazdagsága, ez egy új nyelv, a szeretet, a szív nyelve, amely csöndesen képes beszélgetni, melyet mindenki megért, és amely lelkesen, szívből tud szólni, mert hat, kimozdít és megrendít, elindít. Mert akkor ünnep lesz: az Istennek, a szeretetnek, az Isten akarata szerinti emberi életnek az ünnepe.

A pünkösdvasárnapi szentmise IDE KATTINTVA megtekinthető.

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház