Az MKPK közleménye és Palánki Ferenc megyéspüspök rendelkezései a COVID-19 járvány harmadik hulláma idején, 2021. március 5-én

A Magyar Katolikus Püspöke Konferencia közleményét követően Palánki Ferenc megyéspüspök rendelkezéseket adott ki a COVID-19 járvány harmadik hullámának idején, 2021. március 5-én. A közleményt és a főpásztori rendelkezéseket az alábbiakban közöljük:

Az MKPK közleménye

A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve, figyelembe véve a járványügyi szakemberek véleményét és a COVID-19 járvány harmadik hulláma miatt életbe lépő szigorításokat, Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva, korábbi intézkedéseinket megerősítve, visszavonásig az alábbi módon rendelkezünk:

 1. A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat továbbra is nyitva tartjuk. Nyilvános istentiszteletek csak a hatósági kijárási és egyéb korlátozásokkal összhangban végezhetőek, az illetékes ordinárius rendelkezése szerint. Felelősen és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve a járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára, a maszk viselésére és a védőtávolság megtartására.
 2. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.). Ezt a felmentést – a fertőzés elkerülése céljából – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ordináriusai újfent megadják további intézkedésig.
 3. Templomaink mellett az egyházi intézményeinkben és a plébániáinkon is, valamint a szentségkiszolgáltatásban, illetve oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben továbbra is mindenben kövessék a vonatkozó járványügyi előírásokat.

Az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja értelmében az egyes megyéspüspökök, illetve akik a jogban velük egyenlő elbírálás alá esnek, ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak.

A húsvéti szertartásokról a későbbiekben határozunk.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

Nagyböjti imádságainkat ajánljuk fel egész népünkért, különösen azokért, akik a járványban érintettek, és kiemelten azokért, akik a mindennapi élet területein most is értünk dolgoznak. Segítő szeretettel figyeljünk idősebb és veszélyeztetettebb embertársainkra.

Budapest, 2021. március 5.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

 

Palánki Ferenc megyéspüspök szentmisére, szertartásokra és intézményeinkre vonatkozó egyházmegyei rendelkezései a COVID-19 járvány harmadik hullámának idején

 Összhangban az MKPK fenti közleményében megjelent iránymutatásokkal és a március 8-tól hatályos állami szigorításokkal — a fertőzés további terjedésének megakadályozása érdekében — kérem betartani egyházmegyénkben a már eddig is hatályos intézkedéseket és a mai naptól újra hatályba lépőt. Ezek az alábbiak:

 1. A fertőzés terjedésének elkerülése érdekében kérem, hogy betegen vagy a vírusfertőzés tüneteivel senki ne jöjjön szentmisére, és ne vegyen részt egyéb templomi szertartáson.
 2. Kérem a Paptestvéreket, nyugtassák meg azokat a híveinket, akik a járvány idején nem tudnak templomba menni, hogy ezzel nem követnek el bűnt! Az Úr napjának megszentelése azonban továbbra is ugyanúgy parancs marad számukra. A Katekizmusban és az Egyházi Törvénykönyvben található irányelvek szerint (vö. KEK 2183 és CIC 1248. k. 2. §), ha valakinek súlyos okból lehetetlenné válik részvétele az eucharisztikus ünneplésen, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével (ajánljuk a mobil applikációt) vagy más imával – egyénileg vagy a családban, illetve az online és a közszolgálati televízióban elérhető miseközvetítésbe áhítatos lélekkel kapcsolódjon be, és végezzen lelki szentáldozást.

Vasárnaponként 11.30-kor a Debrecen TV is közvetít szentmisét a Szent Anna-székesegyházból, amely a DTV és az Egyházmegye YouTube-oldalán is követhető.

 1. Templomba érkezéskor és templomból távozáskor kerüljük a csoportosulást.
 2. Mindenki számára kötelező a templomba érkezéskor a kézfertőtlenítés vagy az otthonról hozott, vagy a templom bejáratánál kihelyezett fertőtlenítőszer használatával. Ennek zökkenőmentes biztosítására vonjunk be alkalmas segítőket.
 3. A szentmisék és szertartások egész idején minden résztvevőnek kötelező szájat és orrot eltakaró védőmaszkot viselni (a miséző papot és a kántort kivéve) és egymástól 1,5–2 méter szociális távolságot tartani.
 4. Továbbra is érvényben van egyházmegyénkben a 2020/10. körlevelemben megadott (vö. 790/2020.) általános feloldozási felhatalmazás. Kérem Paptestvéreimet, hívják fel híveink figyelmét az általános feloldozás kérésének lehetőségére. Ahol viszont végezhető a hívek gyóntatása egy erre alkalmas, sok légköbméterű helyiségben, ott a gyónó és a gyóntató viseljen védőmaszkot, és tartsák a szociális távolságot.
 5. A kézbe áldoztatás rendje: A miséző pap áldozása után és az áldoztatás megkezdése előtt végezzen kézfertőtlenítést, ugyanígy tegyen az áldoztatásban segítő akolitus is, áldoztatás után pedig ismét fertőtlenítsenek.

A hívek védőmaszkban járuljanak szentáldozáshoz úgy, hogy amikor rájuk kerül a sor mindkét kezüket –  amennyire hosszan csak lehet – nyújtsák előre (ugyanígy tegyen az áldoztató pap, ill. akolitus). Az Eucharisztia tenyérre fogadását követően, néhány lépést tegyenek oldalra, igazítsák a szájmaszkot az álluk alá és így vegyék magukhoz az Oltáriszentséget, utána gondosan visszaigazított szájmaszkkal menjenek a helyükre.

 1. A szentmiséken továbbra is el kell hagyni a békeköszöntést kézfogással.
 2. A nyelvre és a két szín alatti áldoztatás továbbra sem engedélyezett.
 3. A perselyadományokat távozáskor helyezzék a hívek a kosarakba a kijáratnál, kerülve a csoportosulást. Hívjuk fel híveink figyelmét arra, hogy banki átutalással is eljuttathatják perselyadományukat vagy más célú támogatásukat.
 4. A keresztelésre és az esketésre is érvényesek a szentmisékre vonatkozó előírások.
 5. A betegellátáskor mindenben kövessük a hatályos állami járványügyi előírásokat.
 6. A temetést végezzük az állami rendelkezések betartásával, maximum 50 fő részvételével.
 7. Ne tartsunk nagy létszámú zarándoklatokat vagy tömeges imatalálkozókat.
 8. A plébánián történő ügyintézéskor, az oktatási-nevelési és szociális intézményeinkben továbbra is mindenben kövessük a vonatkozó járványügyi előírásokat.

Paptestvéreimtől és hívektől felelősségteljes magatartást és az állami járványügyi intézkedések követését kérem. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

Minden Paptestvéremet nyomatékosan kérem, hogy egészségére fokozottan vigyázzon.

Tevékeny és találékony lelkipásztori gondossággal figyeljünk ránkbízottakra, főleg a segítségre szoruló, beteg és idős testvéreinkre.

Debrecen, 2021. március 5.

Palánki Ferenc, sk.
debrecen-nyíregyházi megyéspüspök

 

© Magyarok Nagyasszonya-főplébánia