„Az öröm ott kezdődik, amikor elkezdünk másokért élni” – mondta Felföldi Laci atya a Férfi Klub összejövetelén

Az öröm volt a téma a Férfi Klub újabb találkozóján a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébániájának dísztermében, ahol Felföldi László plébános atya tartott előadást mintegy ötven érdeklődőnek január 17-én este.

Felföldi Laci atya előadásában a keresztény ember örömét állította középpontba, ami nem más, mint Jézus Krisztus evangéliuma, örömhíre. Utalt Jézus nyilvános fellépésére, amikor a zsinagógában elmondta, hogy örömhírt hozott mindenkinek, ezért kente fel őt az Atya. Az egyháznak és a tagjainak is ezt az örömhírt kell hirdetni, felfedezni és megélni az életünkben, mert az öröm oka a feltámadott Krisztus győzelme a halál felett. Ennek ellenére a hívő emberek többsége mégis a nagypénteki eseményekre irányítja a figyelmét: a szenvedésre és a fájdalomra. Ezt jelzi, hogy templomainkban és hétköznapjainkban is búskomor arcokat látunk és búskomor életet élünk. Keveset mosolygunk egymásra a közösségben, inkább panaszkodunk, és sokszor sajnáltatjuk magunkat. Pedig a keresztény embernek a feltámadás tényéből fakadó, mindent átható örömét kellene a világ felé közvetíteni.

Laci atya kiemelte, hogy a stabilitást, az élet biztonságát adhatja az öröm az életünkben. A béke, az öröm és a szeretet hármasa szükséges ahhoz, hogy az életünk egyensúlyban legyen. De sajnos mindig találunk valamit a személyes sorsunkban, ami miatt bánatot, szomorúságot érezhetünk, azt viszont nem látjuk meg, vagy nem vesszük észre, hogy minden embernek van személyre szabott „keresztje”, életének terhe, nehézsége. Az Isten viszont örömében teremtett meg minket, ezért attól nagyobb keresztet nem ró ránk, mint amekkorát el tudunk viselni.

Mi is tehát az igazi öröm? Egy egyházi író mondja, hogy az öröm ott kezdődik, amikor abbahagyom saját boldogságom keresését, azért, hogy megkíséreljek másokat boldoggá tenni. Az öröm tehát ott kezdődik, amikor nem bezárkózunk, hanem elkezdünk másokért élni.

Az előadást Rabindranath Tagore egyik versével zárta a plébános atya, jelezve, hogy e gondolat egy életfilozófiát is magába foglal:

„Aludtam, és azt álmodtam: az élet öröm.
Felébredtem, és azt láttam: az élet kötelesség.
Dolgoztam, és azt láttam: a kötelesség öröm.”

Az este egy jó hangulatú közös vacsorával zárult a farsangi öröm jegyében. A Férfi Klub következő találkozója február 14-én, hamvazószerdán 19 órától lesz, melynek témája a böjt. Az előadást követően szentségimádást tartanak majd a klub tagjai.

(Forrás: Gerhes József,
a Férfi Klub tagja)