Az Úr napját szenteld meg! – Liturgián való részvétel a járvány idején

Az Úr napját szenteld meg! Istennek a kőtáblába vésett tíz parancsolata közül szám szerint a harmadikat mindig igen komolyan vette a kereszténység. Az elmúlt két évezred során sokan az életüket is kockáztatták, sőt feláldozták, hogy eljussanak az alkalmanként titokban bemutatott szentmisére. A Katolikus Egyház kötelező részvételt ír elő a szentmisén a hívek számára minden vasárnap, valamint a parancsolt-, illetve főünnepeken. A jelenlegi járványügyi helyzetben ezt a kötelező részvételt enyhítik a Magyar Katolikus Püspöki Kar és Palánki Ferenc megyéspüspök aktuális rendelkezései, melyeket az alábbiakban adunk közre: 

A járványügyi helyzet mérséklése érdekében hozott korlátozó intézkedésektől függetlenül is érvényben vannak a Katekizmusban és az Egyházi Törvénykönyvben található előírások, amelyek szerint, ha valakinek súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésen való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával, elmélkedéssel egyénileg vagy a családban. Bár a szentmisén való részvétel nem helyettesíthető, több helyen van online vagy televíziós miseközvetítés, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik jelent helyzetben nem tudnak részt venni vasár- és ünnepnapi szentmisén.

A szentmisén való részvétellel kapcsolatban az általános morális elvek továbbra is érvényesek. Kérjük, hogy aki betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, és ne menjen közösségbe. Idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreink, továbbá azok, akik kötelességüket teljesítik, beteget ápolnak, nagyon idős vagy veszélyeztetett személlyel laknak együtt, hatósági karanténban vannak, jogosan félnek a közösségben való megjelenéstől, ezért mentesülnek a szentmisén való személyes részvétel kötelezettsége alól. Nyomatékosan kérjük őket, hogy maradjanak otthon. Felmentést adunk mindazoknak is, akik úgy érzik, hogy számukra a szentmisén való személyes részvétel veszélyt hordoz magában.

A Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban hétköznapokon és vasárnapokon a megszokott időpontokban (Lsd. miserend) mutatnak be szentmisét a plébánián szolgáló lelkipásztorok. Heti egy alkalommal, vasárnap 9 órától a társszékesegyház YouTube-csatornáján élőben, majd pedig felvételről is be lehet kapcsolódni a liturgiába.

Palánki Ferenc megyéspüspök vasárnaponként 11.30-tól mutat be szentmisét a Szent Anna-székesegyházban, melyet a Debrecen Televízió élőben közvetít, majd pedig megtekinthető az egyházmegye YouTube csatornáján.

© Magyarok Nagyasszonya Egyházközség