Bérmálás május 27-én a társszékesegyházban

Május 27-én, a Szentháromság vasárnapján a 10.30-kor kezdődő szentmisében szolgáltatja ki Palánki Ferenc megyéspüspök a bérmálás szentségét a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. A bérmálás szentsége, épp úgy, mint a keresztség, kitörölhetetlen jegyet hagy a lélekben és egyszer s mindenkorra szól. A bérmálás által újjászületett ember a Szentlélek irányítása alá kerül, aki segíti őt abban, hogy az iránymutatását el tudja fogadni, miközben természetes szabadsága nem csorbul, hanem még jobban kiteljesedik.


A Szentatya egy korábbi, a bérmálás szentségét bemutató katekézisében így tanított a második szentségről:

Ez a szentség folytatása a keresztségnek, amelyhez szorosan kapcsolódik. Ez a két szentség az Eucharisztiával együtt egyetlen üdvözítő eseményt képez: ezek a keresztény beavatás szentségei, amelyek révén a meghalt és feltámadt Jézus Krisztusban új teremtményekké és az egyház tagjaivá válunk.

Ezért van az, hogy kezdetben ezt a három szentséget egyidejűleg szolgáltatták ki, a katekumenális út végén, amely általában véve húsvét vigíliája volt. Ez pecsételte meg a felkészülési folyamatot és a keresztény közösségbe való fokozatos beilleszkedést, amely néhány évig is eltarthatott. Lépésről lépésre történt, hogy a katekumenek felvehessék a keresztség szentségét, majd eljussanak a bérmálkozáshoz és az Oltáriszentség vételéhez.

A bérmálás szentsége a megkenést jelzi és fejezi ki. Valóban, a szent krizma, a szent olaj révén a Szentlélek erejében még inkább hasonulunk Jézus Krisztushoz, aki az egyedüli valóban felkent, a Messiás, Isten Szentje. A „konfirmáció” szó arra emlékeztet, hogy ez a szentség növeli a keresztségben kapott kegyelmet: erősebben egyesít Krisztussal, tökéletesebbé teszi kapcsolatunkat az egyházzal; megadja nekünk a Szentlélek sajátos erejét, hogy Krisztus igazi tanúiként terjesszük és védelmezzük a hitet, bátran megvalljuk Krisztus nevét és soha többé ne érezzünk szégyent a kereszt miatt.

Forrás: Vatikáni Rádió