Egyházmegyénk

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A II. Vatikáni Zsinat (1962-65) szándéka volt az egyházi kormányzati területek alkalmasabb
felosztása, melynek megfelelően a Magyar Püspöki Konferencia fokozatosan hozzálátott az
egyházi tartományok és az egyházmegyék új elrendezésének megállapításához. Az
átszervezés részeként 1993. május 31-én, II. János Pál pápa a Hungarorum Gens kezdetű
apostoli konstitúciójával megalapította a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét.

    

Az újonnan alapított püspökség székesegyháza a Debrecenben épült Szent Anna tiszteletére
felszentelt templom, míg a társszékesegyháza Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya
tiszteletére szentelt templom lett.

                                          

Az új egyházmegyét Szent László királyunk oltalmába helyezték, így lett ő az új
egyházmegye védőszentje, az első püspöke Bosák Nándor 1993. május 31-én kapta meg
pápai kinevezését, majd június 15-én szentelték püspökké Debrecenben. 2015-ben történt
nyugdíjba vonulását követően az egyházmegye új püspöke, november 15-i beiktatását
követően, Palánki Ferenc lett.

                                              

Az egyházmegye területén működik a Szabolcsi és a Bihari Főesperesség. A főesperességek
területén helyezkednek el az esperesi kerületek. A szabolcsi részen a kisvárdai, polgári,
nyíregyházi, nagykállói és a szatmári, míg a bihari részen a debreceni és a berettyóújfalui
esperesi kerületek működnek. Az egyházmegye 57 plébániáján 93 pap szolgál. Szerzetes
papok és szerzetesnővérek is részt vesznek az egyházmegye életében, akik a plébániavezetés
mellett a betegellátásban és az ifjúságnevelésben vállalnak szolgálatot.

Egyházmegyénk katolikus iskolákat, diákotthonokat és kollégiumokat is működtet. A
Szabolcsi Főesperesség területén, Kisvárdán található a Szent László Katolikus
Szakközépiskola, Kollégium és Óvoda, Mátészalkán a Széchenyi István Katolikus és Német
Nemzetiségi Általános Iskola, Nyírbátorban a Báthory István Katolikus Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola, Nyíregyházán az 1992-ben alapított Szent Imre Katolikus
Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola.

Nyíregyházán 2001-ben a város 119 000 lakosából 33 500-an vallották magukat római
katolikusnak.