Búcsúmise – Felföldi László és Keresztes László atya is elköszön a hívektől advent IV. vasárnapján

Felföldi László és Keresztes László atyák 2020. december 20-án, advent IV. vasárnapján végleg elköszönnek egyházközségünk híveitől. Keresztes László nyugalmazott lelkipásztor a 6.30-kor kezdődő szentmisén búcsúzik plébániánktól, Felföldi László atya a 9 órai szentmise keretében köszön el a hívektől utolsó plébánosi szolgálati helyén, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. Mint ismeretes, Őszentsége Ferenc pápa 2020. november 18-án Felföldi László atyát, egyházmegyénk általános helynökét, a Magyarok Nagyasszonya Főplébánia plébánosát és az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet igazgatóját a Pécsi Egyházmegye püspökévé nevezte ki. 

Felföldi László és Keresztes László atyák 2020 húsvétján a társszékesegyházban bemutatott szentmisén

Felföldi László atyát 1986-ban Egerben szentelték pappá. Újfehértó és Eger után 1990 – 1996 között Nyíregyházán szolgált káplánként, majd püspöki titkári és irodavezetői kinevezést kapott Debrecenben, a Püspöki Hivatalban. Tizenhat éven a debreceni Megtestesülés plébánia plébánosa volt, Nyíregyházára 2017 nyarán tért vissza, ahol a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébánosi és a Lelkipásztori Intézet vezetői feladatainak végzésével bízta meg Palánki Ferenc megyéspüspök. Püspöki tanácsos, pápai káplán, püspöki helynök, esperes, címzetes prépost és általános helynöki címek birtokosaként a Pécsi Egyházmegye 83. püspökeként szolgálja tovább az Egyházat. Felföldi atya püspökké szentelési és beiktatási szertartása 2021. január 6-án lesz a Pécsi Székesegyházban, a járványügyi helyzet miatt zártkörű szertartás keretében.

Keresztes László atyát szintén Egerben szentelték pappá 1971-ben. Szendrőn, Nyíregyházán, Gyöngyösön és Sajószentpéteren volt káplán, majd plébánosként Tiszapalkonyán, Nyíregyházán, Oroson és Kótajon szolgált. 2017-től – Felföldi atya kérésére – a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház nyugalmazott lelkipásztoraként hirdette az evangéliumot. Keresztes László atya az aktív lelkipásztorkodástól advent IV. vasárnapján búcsúzik, majd nyugalmazott lelkipásztori éveit a Seregély István Papi Szociális Otthonban tölti, Nyíregyházán.

Fotó: nyiregyhaza.hu
© Magyarok Nagyasszonya Egyházközség