BÚÉK! Bízzuk újra életünket Krisztusra! Év végi hálaadó szentmisét mutatott be főpásztorunk a társszékesegyházban

“Hálát adni jöttünk össze az esztendő utolsó estéjén, megköszönni Istennek mindent, amit kaptunk, jót és rosszat egyaránt” – ezekkel a szavakkal köszöntötte Palánki Ferenc, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye püspöke a 2021-es polgári év utolsó napján bemutatott szentmisén egyházközségünk közösségét. A főpásztorral együtt misézett Csordás Gábor plébános és Figeczki Balázs nyugalmazott lelkipásztor. A liturgián egyházmegyénk kispapjai is a népes asszisztenciával együtt szolgáltak. A hálaadó szentmise egyházközségünk YouTube-csatornáján ITT megtekinthető.

Palánki Ferenc megyéspüspök köszöntő szavaiban Szent Pált idézte, aki ezt mondta: Legyetek hálásak mindenért! (1Tesz5, 18). Leginkább azért kell hálásnak lennünk, folytatta a főpásztor, ha nem csak időben, hanem lélekben, lelkületben is közelebb kerültünk Istenhez. Az elmúlt évben sok nehézség, sok probléma adódott, sok keresztet kellett felvennünk, felvállalnunk, de mindezekkel együtt megtanulhattuk, hogy Istenben mindig bízhatunk. Meg kell megköszönnünk neki, hogy ilyen szeretettel fordult hozzánk egész éven keresztül. Az új esztendőben pedig bízzuk újra életünket Krisztusra – buzdított a megyéspüspök.

A szentmise zárásában Csordás Gábor plébános atya megköszönte püspök atyának, hogy ezúttal is eljött Nyíregyházára, hogy a közösséggel együtt ünnepelve, közösen adjanak hálát az elmúlt esztendő kegyelmi adományaiért. Gábor atya felidézte, hogy éppen egy évvel ezelőtt vette át Felföldi László korábbi plébánostól a plébániát. Köszönetet mondott a munkatársaknak, akik viszik a plébánia és a templom dolgait. Megköszönte a szolgálattevők munkáját, akik a közösségek szolgálatát végzik, és akiknek megbízható munkájára mindig lehet számítani.

Gábor atya kifejezte személyes háláját azért, hogy ebben a közösségben szolgálhat, mert mint mondta, jó Nyíregyházán pap lenni, a paptestvérek és a kispapok között szolgálni, az pedig különös örömmel tölti el, amikor azokkal találkozhat, akikért van értelme szolgálni. Bíztatta a testvéreket, hogy próbálják meg szívünkben is feléleszteni a vágyat csatlakozni azokhoz a plébániai csoportokhoz melyeket legjobban megtépázott a vírushelyzet, és amelyek az egyházközség gerincét jelentik. Igazi öröm és tartó erő ugyanis az ember életében, ha nem arctalanul jelenik meg ebben a nagy templomban, hanem egy közösséghez is tartozik, akiket ismer, akik őt is ismerik, elfogadják, hiszen az a cél, hogy valóban otthon érezzük magunkat az Isten nagy családjában, az egyházban. Az új esztendőről szólva Gábor atya kiemelte, hogy a közösségépítésen kívül valódi fizikai építkezés, a templomépület teljes külső felújítása vár a közösségre, mely azonban a templom liturgikus életét nem fogja befolyásolni.

Az év végi hálaadó szentmise püspök atya vezetésével közös szentségimádással zárult.

Fotó: Kardos György

© Magyarok Nagyasszonya-főplébánia