Bűnbánat és megtisztulás – adventi gyertyagyújtás a társszékesegyházban

A mai vasárnapon meggyújtottuk az első adventi gyertyát. A 9 órai szentmisében Felföldi László plébános atya megáldotta a kihelyezett adventi koszorúkat, majd hittanos gyermekeink versben és prózában mondták el az ünnep üzenetét, az adventi koszorúra helyezve jelképeit. Tövises ágakat, amelyek felhívják figyelmünket a bűnbánatra és a megtisztulás fontosságára, és az örökzöld fenyőágat, amely Isten megbocsátó irgalmát szimbolizálja. Az első adventi fény fellobbanása után rövid énekszolgálat következett, amelyben gitáron közreműködött Bolega László.

Fotók és szöveg: Tamaskovicsné Tóth Otília