Búzát szenteltek április utolsó vasárnapján a társszékesegyházban

Krisztusra, legfőbb pásztorunkra irányítja a Jó Pásztor vasárnapja a figyelmünket, aki életét adta értünk és aki valóban szentmiséről szentmisére táplál bennünket – hallhattuk Csordás Gábor plébános atyától 2021. április 25-én, a Jó Pásztor vasárnapján bemutatott szentmisén a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. Az ünnepi alkalmon hagyományosan a papi- és szerzetesi hivatásokért imádkoztunk, akik Krisztus nevében és az ő elvei alapján vezetik közösségeinket. Az utolsó április vasárnapon bemutatott szentmisékben a jó termésért, és a mi betevő kenyerünket megtermelő emberekért is fohászkodtunk a búzaszentelés szertartásának keretében templomunkban.

A vetések megáldásának szertartását a katolikus egyház Szent Márk napján, április 25-én vagy az azt követő vasárnap végzi. A szertartásban megszentelik a földből éppen kikelő búzát, hogy nyárra bő termést hozzon.

A hagyományos szentelési szertartásban a falu népe a pap vezetésével körmenetben kivonult a határba, ahol a pap a négy fő égtáj felé fordulva felolvasta az evangéliumot: észak felé fordulva a gonosz lélek ártó hatalma ellen szólt az ima, kelet felé fordulva azért fohászkodott, hogy áldja meg az Úr a kezdetet és a vetést, dél felé fordulva az volt az imaszándék, hogy a déli nap melege érlelje meg a föld gyümölcseit, majd nyugat felé fordulva a megnyugvás örömét és a célba érkezés kegyelmének elnyeréséért imádkozott. A szertartást követően mindenki igyekezett tépni egy-egy szálat a szentelt búzából, melyet aztán az imakönyvében őrzött.

A Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban a 9 órakor bemutatott szentmise végén megtartott búzaszentelési szertartásban a plébános atya megáldotta az oltár előtt elhelyezett búzát – melyből a hívek hazavihettek az otthonaikba -, majd Lukács evangélista gondviselésről szóló szavait (Lk12, 22-32) olvasta fel.

A szentelés szertartása arra emlékeztet minket, hogy Isten kezében vagyunk, és a munkánk, illetve annak eredménye sokszor nem rajtunk múlik. A Jóisten sem az eredményt fogja számon kérni rajtunk, hanem az igyekezetünket, azt, hogy mennyire igyekeztünk itt a földön úgy élni és dolgozni, hogy az valóban Istennek tetsző élet és munkavégzés legyen – emelte ki Csordás Gábor atya.

Fotó: Kardos György

© Magyarok Nagyasszonya-főplébánia