Hír

Isten kezében még a legnagyobb szenvedéseink is üdvösséggé formálódhatnak – Tábori szentmisét mutatott be Csordás Gábor atya virágvasárnap a plébánia udvarán

Egyházmegyei rendelkezéseknek megfelelően a járványügyi helyzet miatt bizonytalan ideig szünetelnek a templomokban nyilvánosan bemutatott szentmisék. Ugyanakkor a húsvétra való lelki készülethez teremtenek lehetőséget a Magyarok Nagyasszonya-főplébánia udvarán virágvasárnap és a nagyhéten bemutatott, a biztonsági előírásokat szem előtt tartó nyilvános, tábori szentmisék, még akkor is, ha…
Tovább…

Nagyheti szertartások, gyónási lehetőség egyházközségünkben

A vírushelyzetre való tekintettel a húsvéti szent három nap és a húsvétvasárnap szertartásait szabadtéren tartjuk a plébánia udvarán a biztonsági előírások megtartása mellett. Online szentmise-, és szertartás-közvetítés minden nap lesz egyházközségünk YouTube-csatornáján. Virágvasárnap és a szent három napon bemutatott szentmisék közben a szentgyónás elvégzésére is…
Tovább…

A szeretet keresztútja egyházközségünk hittanosaiért és családtagjaikért

A járványügyi korlátozások miatt nincs lehetőség közös imádságra templomainkban, így a szokásos nagyböjti keresztúti ájtatosságok is elmaradnak. Egyházközségünk Nagyboldogasszonyról Nevezett Világban Élő Kármelita Közössége otthonainkban egyénileg is elvégezhető keresztúti imát, a szeretet keresztútját állította össze és ajánlotta fel hittanosainkért, családtagjaikért, valamint Jézushoz méltó papi- és…
Tovább…

Gyümölcsoltó Boldogasszony – A találkozások ünnepe

Kilenc hónappal Jézus születése előtt Isten elküldte Gábriel arkangyalt, hogy hírül vigye Szűz Máriának a megtestesülés örömhírét, a Megváltó születését. A Szent Szűz igennel válaszolt az isteni megszólításra, így beteljesedett Isten ígérete, valóra vált a próféta jövendölése: a Szentlélek teremtő erejével a Boldogságos Szűz Istenanyává…
Tovább…

1% – Gondoljon ránk, gondoljon közösségünkre!

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint rendelkezhetünk arról, hogy személyi jövedelemadónk 1 + 1 %-a milyen célt szolgáljon. Adónk első 1%-ával egy közhasznú civil szervezetet/alapítványt támogathatunk, a másik 1%-ot pedig valamelyik egyháznak adhatjuk. Ezúton kérjük egyházközségünk híveit, hogy ebben az évben a civil kedvezményezetti 1%-nál…
Tovább…

Gábor atyát köszöntjük!

A Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség képviselő-testülete a plébánia munkatársai és a hívek nevében is nagy tisztelettel és szeretettel köszönti Csordás Gábor plébános atyát születésnapja és közelgő névnapja alkalmából – a vírushelyzet miatti személyes találkozás hiányában az online felületen keresztül. Kedves Gábor atya! Fogadja…
Tovább…

Csordás Gábor atya: Tanítson minket Krisztus keresztje és szeretete saját keresztjeink hordozásában!

A nyilvános misék szünetelése miatt az interneten keresztül köszöntötte a híveket Csordás Gábor plébános, aki a plébánián szolgáló lelkipásztorokkal Figeczki Balázs, Jakus Ottó, Németh István és Szidor János atyákkal közösen mutatott be szentmisét március 21-én, nagyböjt ötödik vasárnapján a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. Ezen a napon letakarjuk…
Tovább…

Szent József a pártfogó, a bátorító, az idilli – Németh István atya elmélkedése a nagyböjti lelki esték záró alkalmán

Március 19-én Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese főünnepén tartották a nagyböjti lelki esték V., záró alkalmát. A járványügyi korlátozások miatt a híveknek nem volt lehetőségük személyesen részt venni a liturgián, de az egyházközség YouTube-csatornáján élőben követhették Németh István atya elmélkedését a szentmisén, ahol…
Tovább…

Jézust vagy Barabást? – Bibliamagyarázat Németh István atyától Márk evangéliuma szerint (Mk 15, 3-15)

A pandémia idején 2021. március 15-től Németh István atya, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház káplánja által vezetett bibliaórák az online térbe költöztek, ahol közreadjuk a Márk evangéliumának adott szakaszához tartozó szentírás-magyarázatot István atyától. A főpapok ekkor mindenféle vádat hoztak föl ellene. (Mk 15,3) Nem tudjuk, hogy pontosan…
Tovább…

A lelki esték záró alkalma március 19-én, 18 órától a YouTube-on

Március 19-én Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese főünnepe van, amikor a nagyböjti lelki esték ötödik, utolsó alkalmát tartjuk. Nagyböjt péntekjeinek lelki esték sorozatában minden alkalommal közösen imádkoztuk Jézus Krisztus szenvedéstörténetét, majd az azt követő szentmisében a szokásosnál hosszabb, a nagyböjti lelki felkészülést segítő…
Tovább…

Krisztus Pilátus előtt – Bibliamagyarázat Németh István atyától Márk evangéliuma szerint (Mk 15, 1-2)

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye járványügyi rendelkezéseinek megfelelően nem tartunk nyilvános szentmiséket, illetve közös imádságokat templomainkban március 15-től kezdődően. Hitéleti tanulmányaink is bizonytalan időre az online térbe kényszerülnek. Németh István atya, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház káplánja által vezetett bibliaórák is a honlapunkra költöznek, ahol közre adjuk a Márk…
Tovább…

Hivatalos ügyek intézésére a plébániai iroda a szokott rend szerint tart nyitva

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye járványügyi rendelkezéseinek megfelelően 2021. március 15-től bizonytalan ideig szünetelnek a nyilvánosan bemutatott szentmisék és közös imádságok a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. A már felvett miseszándékokat a nem nyilvánosan bemutatott szentmisén felajánlják az atyák, vagy későbbi időpontra áthelyezhetők. A templomok, mint az imádság színterei továbbra…
Tovább…

Szentmise-közvetítés március 15-től mindennap a társszékesegyházból

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye járványügyi rendelkezéseinek megfelelően 2021. március 15-től bizonytalan ideig szünetelnek a nyilvánosan bemutatott szentmisék és közös imádságok a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. A hívek mindennap 18 órai kezdettel az egyházközség YouTube-csatornáján közvetített szentmisékbe kapcsolódhatnak be. A Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház YouTube-csatornáján 2021. március 15-től kezdődően mindennap élőben…
Tovább…

Az Isten, a felebarátom és önmagam szeretetének egysége – Jakus Ottó atya nagyböjti elmélkedése a lelki esték IV. alkalmán

Jézus szeretetparancsa kapcsán a mai korban hármas parancsról beszélünk: Isten-, a felebarát- és önmagam szeretetéről. Mivel a szeretet hármas iránya egy szerves egységet alkot, az életünk szépsége múlik azon, mennyire tudjuk ezt a hármat harmóniában megélni – hallhattuk Jakus Ottó atya elmélkedésében a március 12-én…
Tovább…