Csak mi, csak együtt tudunk győzni – Hívek nélküli szentmisét mutattak be a társszékesegyházban

A koronavírus terjedése miatti kormányzati és egyházi intézkedésekkel összhangban Palánki Ferenc megyéspüspök 2020. március 22-i hatállyal rendelkezett a nyilvános szentmisék tartásának szüneteltetéséről egyházmegyénk templomaiban. Az intézkedés értelmében a plébánosok csak elektronikus csatornákon keresztül szólhatnak a hívekhez. A Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház lelkipásztorai a szentmisékbe való online bekapcsolódás lehetőségét szem előtt tartva, 2020. március 22-én első alkalommal közvetítettek élőben szentmisét az egyházközség hivatalos Facebook-oldalán.

A hívek, ministránsok és akolitusok részvétele nélkül reggel 8 órai kezdettel a plébánia papjai közösen mutattak be szentmisét az üres társszékesegyházban. A szentmise főcelebránsa volt: Felföldi László plébános. Koncelebráltak: Jakus Ottó segédlelkész, Nagy Csaba segédlelkész, Keresztes László nyugalmazott lelkipásztor és Varga Lóránt káplán atyák.

Felföldi László plébános elmélkedésében utalt a mindennapjainkba begyűrűző vészhelyzetre, a jelenünket, a holnapunkat és a terveinket beborító sötétségre, ahol különösen fontos, hogy kigyógyuljunk a vakságunkból. Elmondta, hogy újra meg kell tanulnunk látni magunkat, egymást, a világot és meglátni mindenben Isten jelenlévő, segítő szeretetét. A húsvéthoz közeledve most a család körében, az otthonokban kell új fénybe öltözködni, megtalálni az ünnep titkát, megtalálni a belső látást, hogy észre vegyük egymásban az értéket, a gazdagságot.

„Olyan most, mint háború idején” – fogalmazott Felföldi atya. „Össze kell húzódni és védeni egymást, mert csak így tudunk továbblépni. Ami eddig sok ember számára olyan nagyon különleges és fontos volt, hogy ÉN, abból most nagyon fontos, hogy MI legyen. Csak mi, csak együtt tudunk győzni. Mi, a plébániánk papjai, most így, együtt misézünk, ami korábban nagyon ritka alkalmakon adatott meg. De mi, paptestvérek is egy új időt élünk, új kincseket fedezünk fel. Ez a kincs az az idő, ami Isten ideje, Isten gazdagsága kell legyen a mindannyiunk családjában. Mindegy, hogy ki milyen felekezethez tartozik, hívő vagy hitetlen, csak az egység számít, mert emberként, ugyanannak az Atyának a gyermekeiként tudunk csak győzni.”

Felföldi atya rámutatott, hogy a tragikus élethelyzetek a jót és a rosszat is felszínre hozzák az emberi szívből. Majd azt kérte, figyeljünk rá, hogy csak a legjobb, a legszebb, az emberségünk leggazdagabb érzései győzedelmeskedjenek. Ha sikerül, akkor ez a különleges, áldozatkész, másokra figyelő és másokkal együtt gondolkodó fog győzni. Majd hozzátette, győzni csak együtt, családban, közösségben, emberiségben és emberségben lehet.

Végezetül felhívta a hívek figyelmét az ima fontosságára, kérve az online közösségi alkalmakhoz csatlakozást, ugyanis jelen helyzetünk csak imádságos lelkülettel szolgálja hitünk megerősödését, megtisztulását és új lendületét.

A Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház online miseközvetítései vasárnaponként élőben követhetők, majd pedig megtekinthetők a plébánia hivatalos Facebook-oldalán.

Fotó: Balázs Attila / MTI

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház / PE

 

A 2020. március 21-én bemutatott szentmise itt megtekinthető:

Szentmise 20.03.22-én

Élő közvetítés 2020.03.22-én a Magyarok Nagysszonya-társszékesegyházban bemutatott szentmiséről. A szentmise főcelebránsa volt: Felföldi László plébános. Koncelebráltak: Jakus Ottó segédlelkész, Nagy Csaba segédlelkész, Keresztes László nyugalmazott lelkipásztor és Varga Lóránt káplán atyák.

Közzétette: Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház, Nyíregyháza – 2020. március 21., szombat