December 31. a Szent Család vasárnapja

A karácsonyt követő első vasárnapon, 2017-ben ez a nap december 31-ére esik, a Szent Családot ünneplik a keresztények világszerte. Az ünnepen Szűz Mária, Szent József és kis Jézus összetartozásának példáján keresztül kerülnek középpontba a család által képviselt értékek. Az ünnepi szentmiséken áldásban részesülnek a családok. Szent Család vasárnapján, a polgári év utolsó napján a társszékesegyházban 18 órakor hálaadó szentmisében, majd a mise végén rövid szentségimádásban köszönjük meg az Úr Jézusnak az idei évben kapott kegyelmeket és kérjük továbbra is irgalmas szeretetét.

“Az irgalmas Isten, amikor elhatározta, hogy az ember megújításának régóta várt művét véghez viszi, ennek rendjét úgy intézte, hogy már a kezdet kezdetén fölmutassa a világnak a Szent Család képét, melyben minden ember a szentség és az erények példáját szemlélhesse. Mielőtt minden népek előtt fölragyogott volna teljes fényével, ebben a családban rejtőzködött Krisztus, az Igazság Napja. Az isteni Gondviselés úgy rendezte a dolgokat, hogy minden keresztény, bármilyen helyen és állásban, bármilyen erény gyakorlására törekszik, okot, meghívást, mintát kaphasson, ha a Szent Családra tekint.”

(Részlet XIII. Leó pápa enciklikájából)