Elkövetett szeretetlenségeink bocsánata – Gyóntatás a társszékesegyházban

A bűnbánat az ember mélyről fakadó, erkölcsi természetű érzése, mely csak kegyelem hatására születik meg a lélekben – tanítja Egyházunk. Elkövetett bűneink őszinte megbánásával fájlaljuk, hogy vétkeztünk, s egyúttal fölébresztjük magunkban azt az őszinte szándékot, hogy a bűnt teljességgel kerüljük. De miért járulunk a gyónás szentségéhez? Kötelességből? Bűntudatból? Vagy szeretetből?

Amíg nem helyezzük életünket teljességgel Krisztus kezébe, és nem követjük Jézus szeretetparancsát, miszerint: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták” (Mt22, 37-40), addig csak a tízparancsolat megsértését tekintjük bűnnek. Ilyenkor a szentgyónást kényszerből és kötelességből végezzük, és nem az Úr iránt érzett szeretetből.

Amíg nem helyezzük életünket teljességgel Krisztus kezébe, addig a bűnre úgy tekintünk, mint a saját elvárásainkkal szemben elkövetett hibákra vagy tévedésekre, nem pedig Jézus Krisztus szeretetparancsa ellen elkövetett vétségre. Ilyenkor gyónni szégyenből, vagy hamis bűntudatból megyünk.

Amikor azonban életünket teljességgel Jézus Krisztus kezébe helyezzük, onnantól kezdve bűn minden gondolat, tett, cselekedet, szokás, ami elszakít tőle. Amit ilyenkor a szeretetparancs ellen elkövetünk, már nem illeszkedik a vele közös életbe. Innentől kezdve már egészen más lesz a súlya a hibáknak és a tévedéseknek. Ilyenkor válik szentté a gyónásunk, mivel ekkor már valóban a bűneink által megbántott Krisztus, és a legfőbb parancsolat elleni vétkeink miatt járulunk a gyónás szentségéhez, melyben az egyház képviselőjén keresztül kérjük Isten irgalmát, hogy a bűnbánat szentségében nyerjük el elkövetett szeretetlenségeink bocsánatát.

Gyóntatási rend a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban:

2019. december 22-én 15.00 – 19.00-ig

2019. december 23-án 7.00 – 19.00-ig

2019. december 24-én 7.00 – 12.00-ig

 

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház