Elstartolt a Lelkipásztori Intézet weboldala

2017. november 4-én útjára indítottuk a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Lelkipásztori Intézete (ELI) hivatalos weboldalát, mely az intézet elsődleges online kommunikációs csatornája. Hírforrás, melyből elsősorban az egyházmegye lelkipásztorai és szolgálatot teljesítő világi hívei meríthetnek aktuális információkat. Az új honlap weboldalunkról közvetlenül elérhető a Lelkipásztori Intézet menüben.

Az ELI – többéves kihagyás után – 2017-től ismét Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébániájának épületében működik. Az intézet irányításával Palánki Ferenc megyéspüspök a társszékesegyház plébánosát, Felföldi László pasztorális helynök atyát bízta meg 2017. augusztus 1-től.

A plébánia épülete korábban is otthont adott az egyházmegyei lelkiségi mozgalmaknak: cursillót, cor-hétvégét, hitoktatók, akolitusok továbbképzését tartották és tartják itt a jövőben is. Az intézet havonta egy alkalommal papi rekollekció keretében egynapos lelkigyakorlatot tart az egyházmegyében szolgáló papság részére, más-más előadó vezetésével. A papi rekollekciók, Palánki Ferenc püspök atya szándéka szerint, további programokkal egészülnek ki a tíz éven belül felszentelt fiatal papok számára, akik a lelkigyakorlatot megelőző este beköltözhetnek az ELI-be, ahol kötetlen beszélgetések során találkozhatnak – adott esetben – a főpásztorral is, hogy a felmerülő nehézségeikre választ vagy megerősítést kapjanak, akár egymástól is.

Az intézet gondoskodik az akolitusok rendszeres képzéséről, valamint megszervezi a kreditpont-rendszerű továbbképzés lépcsőfokait a hitoktatók részére. Az intézet látja el a hittanórák szakmai felügyeletét, melyek nyilvántartásában az ún. Bellarmin Hitoktatási Nyilvántartó Rendszerre való áttérést koordinálja, amely a hitoktatók munkáját teszi könnyebbé és ellenőrizhetőbbé, akár a fenntartó, akár a plébános részéről.

A központ kiemelt feladatként folyamatos szakmai, lelki képzési programokat szervez az egyházmegyében szolgálatot teljesítő kántoroknak és az itt élő katekétáknak is.

„Programjaink lehetőséget biztosítanak a hétköznapok monotóniájának megtörésére, hogy Istenre és lelki-szellemi életünkre figyelve, felfrissülve igazítsuk életünket a helyes irányba, és így térhessünk vissza az egyházközségeinkbe.”

Felföldi László
pasztoráis helynök
az ELI igazgatója