Engesztelő imaestet tartottak a Fatimai Szűz Mária-templomban

2018. július 13-án, a nyíregyházi Fatimai Szűz Mária tiszteletére szentelt templomban folytatódott az engesztelő imasorozat, amelyre a környező egyházközségekből is érkeztek hívek lelkipásztoraikkal. Ezen az estén Kis István pápai prelátus, nyugalmazott plébános mutatott be szentmisét.

Kis István felidézte a pártállami időket, amikor a nyíregyházi kertváros lakói templomot szerettek volna építtetni. A jobbára vasutasok lakta városrészben természetesen nem adták ki az építési engedélyt. Csak a rendszerváltás után vált lehetővé annak megszerzése, de akkorra már elhunyt a segítséget ígérő, német kapcsolatokkal rendelkező Csépányi Ferenc prépost, plébános. Csak az isteni gondviselésbe bízva folytathatta a nagy Mária-tisztelő plébános az építkezést, de valahogyan, valahonnan, de mindig volt annyi pénze, amennyit az építkezésen éppen ki kellett fizetnie.

Az idő múlásával plébániai rangra emelt templomban szép hagyományt indítottak el az egyházközség előző plébánosai, Krakomperger Zoltán és Bákonyi János, amelyet Pankotai József jelenlegi plébános örömmel folytat. Sokan érkeznek az engesztelő imaalkalmakra májustól októberig, minden hónap 13. napján. Az asszisztenciában a környék papjai, akolitusai és ministránsai szolgálnak. Szinte mindig jelen van az engeszteléseken a kerületi esperes, Szováti Tamás és Keresztes László nyugalmazott plébános, címzetes apát.

Délután a népénekek, este Dvorszky Tamás énekvezető, majd Soltész Béla kántor-karnagy irányításával köszöntik a Boldogságos Szűz Máriát. Az is hagyomány már, hogy a mise végén az utcára vonulva, körmenetben kísérik az Oltáriszentséget, majd visszaérkezve a Te Deum hangjaival és szentségi áldással zárul az engesztelő alkalom.

Forrás: Kovács Ágnes / Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye