Szentgyónási napok

Gyónási lehetőség a társszékesegyházban a programok között is közzétett időpontokban!