Templombúcsú – Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház

Október 7-én, vasárnap 18 órakor tartjuk templomunk búcsúünnepét. A búcsúi szentmisét Csordás Gábor, a Budapesti Központi Szeminárium prefektusa tartja.