„Ez is egy hitvallás!” – Beöltözés és fogadalomtétel a szkólában

Fogadalmat tettek a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház ifjúsági szkólájának tagjai 2019. október 6-án. A gyermekkórus tizenegy énekese izgatott örömmel vett részt a szentmisén és figyelmesen hallgatták Felföldi László plébános bölcs, megszívlelendő szavait, tanácsait az előttük álló szolgálatra vonatkozóan.

A fogadalomtétel előtt a gyermekkórus karnagya, Soltész Béla kántor köszöntötte a jelenlévőket, majd felkérte Felföldi László plébánost, hogy áldja meg a kórus liturgikus ruházatát, majd hallgassa meg a szkólások fogadalomtételét. A szent zenei szolgálatra méltó módon felkészült fiatalok ígéretet tettek arra, hogy a rájuk bízott feladatot örömmel, áldozatkészen és kitartó hűséggel, tanúságtevő keresztény életpéldájukkal fogják teljesíteni. Ezután Felföldi László atya megáldotta a kórus liturgikus ruháit, amelyeket a szkóla tagjai a fogadalomtételt követően magukra öltöttek, és így teljesítették a zenei szolgálatot a szentmise hátralévő részében.

A szkóla fogadalomtételének gondolatai mindannyiunk szívéhez szólnak..

Én, Isten színe előtt fogadalmat teszek.
Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek.
Énekemmel Istent és embertársaimat szolgálom.
A főparancs szerint élek itt a földön, hogy elnyerjem majd az örök életet.
Szent szolgálatomban mindvégig kitartó, áldozatkész és hűséges leszek.
Szűz Mária és Szent Cecília közbenjárására segíts ebben Istenem.
Aki élsz és uralkodol, mindörökkön-örökké.
Ámen.

 

Jézust a hitük növelésére kérő apostolokról szóló evangéliumi szakasz (Lk 17,5-10) felolvasása után Felföldi atya prédikációjában kifejtette, hogy erőnk és gyengeségünk a sorsunkban van, s egymás hitéből tudunk táplálkozni. „Növeld a hitünket!” – kérik Jézust a tanítványok, s nekünk is ez lehet mindennapi imánk. „Mindenkinek egyedül kell a hitét megélni, mert az ott belül valóságos. De összekapcsolódtunk. Olyan, mint a lánc, minden szem önállóan tagja, de az erőt csak egymásnak tudják átadni. Nem tudok hinni anélkül, hogy mások hitébe ne kapaszkodnék.” Ez is feladatunk, hogy a hitben erősítsük egymást. Jézus ezért bízza a hitet közösségre, egységre, családra. „Hitemmel hozzájárulok más hitéhez. Ez is egy hitvallás, kiállni, énekelni. Igen, én itt éneklek.”

A plébános arra buzdította a híveket és a gyermekkórus tagjait, hogy életük legyen hitvallás, s ez a hit, még ha egy mustármagnyi is, Istenbe vetett hit legyen, amely erősebb minden másnál.

A szentmise végén Felföldi László atya megköszönte a kis szkólások szüleinek áldozatos munkáját, melyekkel gyermekeiket a szent zenei szolgálat teljesítésében segítik.

Szöveg és fotó: Nadrai-Gergely Klaudia

 

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház