Fogadjuk be a húsvét örömhírét! – A húsvéti találkozások stációi a feltámadt Krisztussal április 28 – június 2. között a társszékesegyházban

“…vallásos életünk húsvéttól megtorpan. Elkezdi a húsvéti szünetet. Krisztus föltámadt… igen, ő boldog… ő már biztonságban van. Befutott. Visszavonult a mennybe. Jól végzett munkája után kiérdemelte a pihenést, nyugdíjba ment… Miután Jézus számára a szenvedés órája elmúlt, nem tudunk vele mit kezdeni, nem látjuk, hogy mi szerepünk lenne még mellette… Pedig van abban valami nyakas önzés, ha barátunk bajában ugyan részt veszünk… örömében azonban nem akarunk osztozni… Olyan ez, mintha holmi gyászvitézek lennénk, foglalkozásunk a sírás volna; mintha temetkezési vállalat szakemberei lennénk…”

Ezekkel a gondolatokkal kezdte néhány évtizeddel ezelőtt Louis Evely azt a könyvét, amelynek Az öröm útja címet adta. A szerző ezzel az elmélkedéssorozattal hagyományt teremtett: egyre több helyen honosodott meg – így hazánkban is – a keresztút húsvét utáni “párja”, a húsvéti stációk, amelynek állomásai a föltámadt Krisztus egy-egy találkozását örökítik meg tanítványaival.

Barsi Balázs OFM Húsvéti stációk címen megjelent elmélkedései pedig ahhoz nyújtanak segítséget, hogy egyre több magyar egyházi közösségben váljon gyakorlattá a húsvéti stáció-járás.

A Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban két évvel ezelőtt, 2017-ben a Házaspárok útja örökbefogadóival imádkozták először végig a stációkat Soltész Béla kántor kíséretében.

Ebben az évben Felföldi László plébános atya kezdeményezésére a húsvét és pünkösd közötti időben, vasárnaponként, az esti mise előtt 17.30-tól elmélkedjük végig a stációkat az akolitusok és házastársaik segítő közreműködésével, Barsi Balázs OFM könyve (Húsvéti stációk) alapján.

 

A stációk végzésének időpontjai a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban vasárnaponként, az esti mise előtt 17.30-tól:

2019. április 28., május 5. 12. 19. 26., június 2.

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház