Hála és köszönet – Sekrestyéseinktől búcsúztunk

Sok-sok évnyi templomi szolgálat után búcsúznak a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház sekrestyései, Papp Istvánné és Bodnár László. Június 28-án, a 9 órakor kezdődött szentmise végén a hívek és a közösség nevében Felföldi László plébános atya mondott köszönetet mindenki Matildka nénijének és Laci bácsijának azért a sokszor emberpróbáló szolgálatért, melyet közösségünkért nap, mint nap végeztek, majd a Jóisten áldását kérte életükre.

Valódi templomi szolgálat a sekrestyéseké, hiszen hajnalban, esténként, hétvégén és ünnepnapokon is a templomban tevékenykednek. Matildka néni és Laci bácsi tette mindezt rendkívüli összhangban, nagy odafigyeléssel, tökéletesen kiegészítve egymás munkáját.

Felföldi László atya köszönetnyilvánításban kiemelte, hogy a hittel, örömmel és szeretettel végzett szolgálat a legfontosabb egy templomban, majd méltatta a búcsúzó sekrestyések hihetetlen mély alázatát, hitüket és odafigyelésüket, mellyel nyugdíjas éveiket a szolgálatnak szentelték. Munkájuk eredményeként mindig makulátlan rend és tisztaság fogadta a templomba betérőket.

Matildka néni és Laci bácsi hálatelt szívvel gondolnak vissza a templomban eltöltött évekre. Búcsúbeszédüket a hálaadás, köszönet és bocsánat gondolatainak hármasa köré fűzték. Hálaadás a Jóistennek, hogy erre a szolgálatra vezette őket és mindvégig fogta a kezüket. Köszönetet mondtak mindazoknak, akik a szolgálatuk teljesítését segítették: munkatársaknak és családjaiknak, akiktől sok-sok időt töltöttek távol a szolgálat idején, és akik lehetővé tették számukra, hogy feladatukat jól végezhessék. Végezetül bocsánatot kértek mindazoktól, akiket szolgálatuk végzése során akaratlanul is megbántottak.

Matildka nénitől és Laci bácsitól a sekrestyési stafétabotot egyházközségünk egy fiatalabb tagja veszi át, aki gyermekkorától a templomi asszisztencia aktív tagjaként is tevékenykedik.

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház