Hetven gyermek járult először az Oltáriszentséghez – Elsőáldozás a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban

Május 26-án, húsvét hatodik vasárnapján első alkalommal szolgáltatták ki az Eucharisztia szentségét hetven gyermeknek Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. A 10-11 éves kisiskolásokat Hajdú István, a társszékesegyház káplánja és Kardos György hitoktató készítette fel az elsőáldozásra.

 

Az ünnepi szentmisén Hajdú István atya köszöntötte, majd szentbeszédében útravalókkal látta el az Oltáriszentség vételéhez első alkalommal járuló gyermekeket. Azt kérte tőlük, hogy úgy osszák meg ők is az életüket Krisztussal, ahogyan Jézus is megosztja velünk önmagát az Oltáriszentségben: „Fogadjátok őt be életetekbe, a mindennapjaitokba életetek minden színterén, legyen az család, iskola, vagy baráti közösség. Így válik az Úr Jézussal való találkozás a hit ünnepévé, ami nyitottá tesz benneteket arra az ajándékra, amelyet Isten készített számotokra. Ezt az ajándékot pedig csak úgy tudjátok megőrizni, úgy tudjátok továbbadni, ha komolyan elhatározzátok, hogy Istenhez akartok tartozni. Az élet igazi értelme ugyanis az, hogy olyanná váljunk, amilyennek Isten megálmodott bennünket.”

A káplán atya felhívta a gyermekek figyelmét, hogy a lecke nehéz, de Jézus, aki feladta azt nekünk, bízik bennünk, hogy nem hátrálunk meg. Majd utalva Néri Szent Fülöp áldozópap ünnepnapjára, mely épp május 26-ra esik, az ő életpéldáját állította a gyermekek elé. Fülöp atya ugyanis saját életén keresztül mutatta meg, hogyan is kell azt a bizonyos leckét helyesen megoldani. Szent Fülöp 500 évvel élt ezelőtt Rómában és élete legfontosabb törekvése volt, hogy otthont teremtsen Krisztus számára az emberi szívekben. Tette mindezt nagy lelkesedéssel, derűsen, gyermekek között, gyermekekkel körülvéve.

Majd Szent II. János Pál pápát idézve Hajdú István atya elmondta, hogy Néri Szent Fülöp a kultúra, a jótékonyság, a tanítás, a szervezés, a tanulás és imádság embere volt. Szent pap, fáradhatatlan gyóntató, leleményes pedagógus, mindenki barátja: annak a rengeteg embernek, a szenvedőknek, nincsteleneknek, a társadalom peremére szorultaknak, fiúknak és lányoknak, akik hozzá futottak jótanácsért, bűnbocsánatért, békéért, bátorításért, anyagi és szellemi segítségért. Képes volt épségben megőrizni a befogadott igazságot, s teljes egészében, tisztán ki is tudta sugározni, mert aszerint élt és azt alku nélkül hirdette. Üzenete ezért mindig időszerű, így meg kell hallgatnunk, s követnünk kell példáját.

Az elsőáldozókhoz fordulva Hajdú István atya kiemelte, hogy számukra is elérkezett annak a lehetősége, hogy miután befogadták Krisztust, összeszedve a bátorságukat, tudatosan keressék és tegyék a jót, mert az Úr Jézus éppen ebben erősít meg, az Eucharisztiában, az Oltáriszentségben: „Fülöp atya pontosan olyan gyerek volt, mint ti vagytok most. Gyermekként tanult, játszott, szórakozott, mint ahogyan ti, de tudta, ahhoz, hogy valóban megélje a szeretetet, be kell fogadni Krisztust az életébe, hogy megtanulja a krisztusi leckét. De erre mondhatjátok: István atya, oly nehéz ma jónak lenni, annyi mindent meg kell tenni! Erre Fülöp atya nyomán csak ennyit mondok: Legyetek jók, ha tudtok, a többi nem számít! Ez az a lecke, amit élni kell. Ti most már ennek az egyházközségnek a közösségéhez tartoztok, amely mögöttetek áll a bajban és segít. Segít titeket megmaradni és haladni a jó úton, Jézus útján. Néri Szent Fülöp atyán kívül, szüleitek, nagyszüleitek, tanáraitok, hitoktatóitok is példát mutatnak nektek ebben az életükkel, ahogy megvallják Jézus Krisztust, Isten Fiát. Ahogyan ők, úgy Nektek is meg kell vallanotok Jézust a mindennapi életetek során, hogy valóban szép és örömteli életetek legyen, hogy elfogadva Őt és tanítását, jó emberekké, jó keresztényekké váljatok” – zárta ünnepi elmélkedését Hajdú István atya, aki Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya, az egyházközség és templomának oltalmazója, valamint Néri Szent Fülöp közbenjárását kérte az elsőáldozókra.

Fotó: Andrejkovics János

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház