2022. 06. 05.

 

** EGYHÁZKÖZSÉGI HIRDETÉSEK **

 Pünkösd

  1. Holnap, pünkösdhétfőn Szűz Máriát, mint Egyházunk édesanyját köszöntjük. Templomunkban reggel 7 és 9 órakor, illetve este 6-kor lesznek szentmisék.
  2. Június 9-én, csütörtökön délután 5 órától ünnepélyes szentségimádást végzünk püspök atya vezetésével.
  3. Szintén csütörtökön, 18 órakor püspöki hálaadó szentmise lesz templomunkban: jubiláns papokat köszönt az egyházmegye papsága és hívei. Tapasztó János, Orosz Lőrinc, Márku János, Ruszki Gábor és Sári András atyák ünneplik ezüst- vagy aranymiséjüket. Az asszisztenciába várjuk az akolitusokat és a ministránsokat! Az ünnepi szentmisére szeretettel hívjuk a kedves híveket!
  4. Június 19-én ünnepeljük Úrnapját, az Eucharisztiát. A most elsőáldozott gyermekeket és a többi hittanosainkat is várjuk a 9 órakor kezdődő ünnepi szentmisére és körmenetre. Elsősorban az ő feladatuk ilyenkor a virágszirom hintése a körmenetben. Várjuk a férfiakat gallygyűjtésre az ünnepet megelőző szombaton délután 16.00 órakor, az asszonyokat a sátrak díszítéséhez az ünnep reggelén 6 órára. Az ünnepet megelőző héten gyűjtsük a virágszirmokat! Ezen a napon a fél 11-es mise elmarad! Kérjük a testvéreket, hogy kapcsolódjanak be minél többen közös ünneplésünkbe, és jelenlétükkel tegyenek tanúságot a közöttünk lévő Krisztus Urunk létéről az Oltáriszentségben!
  5. A nyári időszak plébániai szabadságolásai miatt változik a gyóntatási rend templomunkban. Június 13-tól kezdődően hétköznapi szentmisék előtt negyed órával, a vasárnapokon pedig a misék közben lesz lehetőség a szentgyónás elvégzésére.