2021. 09. 19.

 

** EGYHÁZKÖZSÉGI HIRDETÉSEK **

 Évközi XXV. vasárnap

  1. Szeptember 22-én az esti szentmise után Az Eucharisztikus Kongresszus hatása családjainkra címmel hallhatunk előadást Juhász Imre újfehértói plébános atyától a plébánia dísztermében a Serra Közösség szervezésében.
  2. Szeptember 26-án a 9 órai szentmisében elsőáldozást tartunk. Hordozzuk imáinkban a gyermekeket és családjaikat.
  3. A szentségek vételére: elsőáldozásra és bérmálkozásra felkészítő plébániai hittanórák kezdődnek, illetve folytatódnak, továbbra is a péntek délutáni idősávban. A gyermekek beíratására a hitoktatóknál, illetve a plébániai irodában van lehetőség.
  4. Felhívjuk a Kedves Testvérek figyelmét, hogy szeptember második felétől újra indulnak plébániánk közösségi csoportjainak találkozói. Bibliaórát szeptember 30-i kezdéssel minden hónap páros csütörtökén az esti mise után tartunk, a Férfi Klubban október 6-tól kezdődően, a hónap első szerdáján találkozunk a férfiakkal.
  5. Október 1-től indítunk katekumen csoportot péntek esténként azon felnőttek számára, akik szeretnének megkeresztelkedni vagy a többi bevezető szentségben részesülni. Jelentkezni a plébániai hivatalban vagy az atyáknál lehet. Az aktuális időpontokról és programokról hirdetéseinkben és a honlapunkon tájékozódhatnak.
  6. Október 7-én a Rózsafüzér Királynője ünnepén tartjuk rózsafüzér csoportjaink találkozóját templomunkban, ahol az esti szentmise előtt 17:15 órától közösen végzünk rózsafüzér imát. A szentmise után nagy szeretettel várjuk a csoportokat egy szerény agapéra a plébánián.
  7. A Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház búcsúünnepét október 8-án tartjuk. Ezen a napon egész napos szentségimádást végzünk, melyre várjuk közösségek, csoportok jelentkezését. Az idősávokra feliratkozni a sekrestyében lehet. Az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik, melyet Dr. Tóth Tamás atya, az MKPK titkára mutat be. A liturgia után Maczkó Mária, Magyar Örökség-díjas énekművész énekes tanúságtételét hallhatjuk itt a templomunkban.
  8. Befejeződtek templomunk harangtornyának átalakítási munkálatai, melynek legfelső emeletén kilátószintet alakítottak ki. A harangtorony szeptemberben vasárnap délutánonként látogatható, a feljáró ajtaját nyitva tartjuk. Egyéb időpontokban a sekrestyésnél kell jelezni a látogatási szándékot, aki nyitja-zárja majd a torony ajtaját. Bátorítjuk a Kedves Testvéreket, aki teheti, sétáljon fel, tekintse meg fentről a belváros panorámáját!
  9. Befejeződtek templomunk vizesblokkjának kialakítási munkálatai a templom Bocskai utca felőli bejáratánál. Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy a liturgiák ideje alatt lehetőség szerint ne használják a mosdókat, őrizzük meg a szentmise méltóságát.