2022. 01. 16.

 

** EGYHÁZKÖZSÉGI HIRDETÉSEK **

 Évközi II. vasárnap

  1. A mai vasárnappal megkezdődik az ÖKUMENIKUS IMAHÉT, amely idén a vírushelyzet miatt városunkban rövidebb lesz. Ma este 18:00 órakor az evangélikus templomban, hétfőn nálunk, kedden pedig a református templomban lesz. Hétfőn és kedden templomunkban az esti misék 17:00 órakor kezdődnek.
  2. Aki szeretné még házát, lakását megszenteltetni valamelyik atyával, bártan jelezze szándékát a sekrestyében vagy a plébániai irodában.
  3. Iskola-előkészítő foglalkozások kezdődnek nagycsoportos óvodások számára plébániánkon csütörtökönként 16.30-tól. Bővebb információ a kihelyezett plakáton és a honlapon található.
  4. Január 25-én, kedden 17 órakor a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésében A gonosz jelenléte- a gonosz természete és munkálkodása a világban címmel tart előadást Pankotai József Nyíregyháza-Kertvárosi plébános a Szent Imre Gimnázium dísztermében. A rendezvényre, melynek látogatása ingyenes, mindenkit szeretettel várnak! A belépéshez védettségi igazolvány felmutatása szükséges!