Egyházközségi Hirdetés

2022. 10. 16.

Évközi XXIX. vasárnap

 

  1. Október 1. és november 20. között népszámlálás lesz hazánkban. „Aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom mennyei Atyám előtt!” E szentírási idézet szellemében kérünk mindenkit, hogy öntudatosan valljuk meg hitünket. Buzdítsuk erre családtagjainkat, ismerőseinket és munkatársainkat is!
  2. Október hónapban a hétköznapi szentmisék előtt, 17.15-től rózsafüzért imádkozunk. Vasárnaponként az egyház hivatalos imáját, vesperast végzünk este fél hat órától.
  3. A Neokatekumen Közösség katekézis-sorozatot kezdett október 10-től a Főplébánia dísztermében. Hetente két alkalommal tanulhatunk hitünkről, mélyíthetjük istenkapcsolatunkat. Várunk minden hívő és még hitét kereső embert. Bátran ajánljuk azoknak az ismerőseinknek, akik keresik Istent az életükben! A következő alkalom október 17-én este 7 órakor.
  4. Október 20-án Keresztény férfiak részére szervezünk csoportot, közösséget, melyre szeretettel hívjuk egyházközségünk férfi tagjait. Minden hónap harmadik csütörtökjén, különböző témakörökről hallhatunk előadást, amit közös beszélgetés követ. Az októberi találkozó, – melynek témája: Sport és a férfi csütörtökön 19 órától kezdődik. Előadó: Szekrényes András, volt NB 1-es labdarúgó.
  5. Novemberben, halottainkért minden este 6 órakor „gregorián”, megemlékező szentmisét mutatunk be. Borítékok elvihetők a hátsó perselytől, melyben elhelyezhetjük elhunyt szeretteink neveit és felajánlásunkat!  Minél többen emlékezzünk meg halottainkról az Úr oltáránál is!
  6. Szeretettel köszönjük mindazoknak a támogatását, akik már befizették az idei év egyházi hozzájárulásukat. Kérjük, hogy akik még nem rendezték, legyenek szívesek befizetésükkel segíteni egyházközségünk fenntartását. Az egyházi hozzájárulás plébániánkon a jövedelem 0,5 %-a. Érezzük annyira a magunkénak egyházunkat, hogy nem feledkezünk ebbéli kötelességünkről sem.
  7. A templom nagy orgonája nagyon rossz állapotban van, sok síp és regiszter nem szól, így időszerűvé vált egy nagy karbantartás, mely több millió forintba kerül. Ehhez kérjük a Testvérek támogatását, melyet a bejárattól balra lévő álló perselybe helyezhetünk el, vagy csekken és a plébánia irodában is leadhatjuk.
  8. Október 21-én, pénteken a plébánia hivatal 9.00-12.00-ig lesz nyitva.