“Hogy a lámpatartóra tegyék” – Könyvbemutató Palánki Ferenc püspök atyával május 7-én Nyíregyházán

A Szent István Társulat gondozásában közelmúltban megjelent Hogy a lámpatartóra tegyék című kötet nyíregyházi könyvbemutatójára hívja az érdeklődőket a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Nyíregyházi Csoportja május 7-én, 19 órakor a Református Gyülekezeti Ház Kazettás-termébe. A könyvbemutatón, akárcsak a kötetben, Elmer István író, újságíró beszélget húsvét üzenetéről három főpásztorral: Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspökkel, Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolitával és Fekete Károly református püspökkel eleven ökumenikus szellemben.

Húsvét a keresztény élet középponti eseménye. Jézus Krisztus értünk vállalt kereszthalála és feltámadása – a megváltás műve – nyitja meg számunkra azt a valóságot, amely az embert kiszabadítja a téridő szorításából. Húsvét nélkül reménytelenségbe, abszurditásba fulladna életünk. Elveszítené távlatát, amelyre pedig olyannyira vágyakozik minden ember. Az emberiség fejlődése abban keresendő, hogy előrehaladásban – megtorpanásoktól, visszaesésektől kísérve ugyan – egyre inkább alkalmassá váljék Isten fölismerésére. A teremtmény – az ész és a hit elválaszthatatlan összefonódásával – ráismer Teremtőjére. Ez a mozzanat rendkívüli örömforrás. A húsvéti ünnepkör hozzásegíthet ennek az örömnek az átéléséhez. Az ember mindinkább felismeri önmagát, és önmagán keresztül Istent” – olvasható a kötet méltatásában. 

A nyíregyházi könyvbemutató nyilvános és minden érdeklődő számára ingyenes.

 

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház