Hogyan éli meg a férfi a szenvedést? P. Kovács Levente kamilliánus atya tartott előadást a Férfi Klubban

Január 9-én tartották a Férfi Klub újabb összejövetelét a társszékesegyház plébániájának dísztermében, ahol Felföldi László plébános újévi köszöntőjét követően P. Kovács Levente kamilliánus elöljáró tartott előadást Szenvedés a férfi életében címmel.

A székely gyökerekkel rendelkező rendi elöljáró tanúságtételében elmondta, hogy gyermekkorában megtapasztalta, hogy a férfiak a családban és egymás között is keveset beszélnek érzelmeikről, szenvedéseikről. Ugyanakkor mindannyiunk életében jelen van a szenvedés, amely elkerülhetetlen, sőt az élet velejárója. A kórházban végzett mindennapi szolgálata során megfigyelte, hogy a férfi lélek gyakran felteszi magának a kérdést: Miért pont én? Miért ilyen az életünk? Ezeket a kérdéseket a mindennapok nehézségei kapcsán tesszük fel magunknak, vagyis nemcsak a betegségek, hanem a döntéseink miatt is tudunk szenvedni.

Kovács Levente atya előadásában a szenvedést három szempontból közelítette meg: Miért van a szenvedés? Hogyan kell viszonyulni a szenvedéshez? Hogyan nézek szembe a nehézségekkel? A miértre a válasz, hogy a szenvedés alapvetően a változások köré csoportosul. Értelmet kell találnunk benne, nézőpontot kell váltanunk. A miért kérdés a jelenen és a jövőn már nem változtat, így a miért helyett inkább a hogyanra kellene koncentrálnunk. Éljük meg a jelent, annak erőforrásaival a jövőre tekintsünk. A test és lélek egészsége mellett keresztényként az üdvösségünkre is figyelnünk kell. A szenvedésekben Krisztus kínszenvedése és kereszthalála ad értelmet a mi szenvedéseinknek.

Hogyan élem én meg a szenvedést? Hogyan éli meg a férfi a szenvedést? Sok esetben a férfiak nem beszélnek róla, magukban tartják azt, amit meg kellene osztani mással, ki kellene magukból beszélni. Ehhez nagyon nagy segítséget nyújt egy lelki vezető, aki mellettünk áll.

Hogyan viszonyulok a szenvedéshez? Megijeszt, vagy lehetőségként élem meg? Értelmet és értéket kell találnunk a szenvedésben. Tényleges szembenézés esetén megtaláljuk a hogyant, ezáltal magasabb lesz az élettel való elégedettségünk, kevésbé lesz stresszes az életünk, a szorongás alábbhagy, személyiségünk fejlődik, és közelebb tudunk kerülni Istenhez.

Levente atya értékes gondolatait követően kis csoportokban beszélgettek a jelenlévők, ahol személyes fájdalmaik, szenvedéseik történetét oszthatták meg egymással. A nyitott és őszinte tanúságtételek egymás erősítésére és segítségére voltak. A Férfi Klub következő összejövetel február 6-án, szerdán 19 órától lesz a plébánián, melyet már a vidám farsang hangulatot készíti elő.

Gerhes József
a Férfi Klub tagja

 

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház