Ima a hazáért

Ima a hazáért!

Mindenható örök Isten!
Mindenkitől elhagyatva,
senkitől meg nem hallgatva,
Hozzád fordulunk,
aki senkit sem hagysz el
és mindenkit meghallgatsz:
hallgasd meg
alázatos könyörgésünket és
segíts meg minket,
szegény magyarokat.

A mélységből kiáltunk Hozzád, Urunk!
Hallgasd meg esedezésünket.
Könyörülj rajtunk
a Te nagy irgalmasságod szerint.

Ha a sok súlyos csapás
a Te büntetésed,
amelyet bűneinkkel vontuk magunkra,
bocsáss meg nekünk, bűnbánóknak!
Ha széthúzásunk oka
nemzeti szerencsétlenségünknek,
vezérelj minket egyetértésre!
Ha hűségünket akartad próbára tenni,
tekintsd gyengeségünket és
rövidítsd meg látogatásod idejét!

Add a hatalmat azok kezébe,
akik azt Tőled veszik
és a haza javára  használják!

Adj a nemzetnek önzetlen,
hűséges és minden áldozatra kész fiakat,
szerencsétlen hazánknak
pedig adj jobb jövendőt!

Nagyasszonyunk és Anyánk!
Kelj védelmünkre,
vedd oltalmadba örökségedet.
Pártfogolj minket szent Fiadnál,
hogy az Ő kegyelméből
Szent István országa
újra életre támadjon.

Ámen!

Forrás: Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet