Istentől áldott új esztendőt kívánunk!

 

Mindenkinek békés, boldog, Istentől áldott új esztendőt kívánunk!
Hálásan köszönjük minden Kedves Testvérünknek
az elmúlt évben nyújtott anyagi, természetbeni támogatását,
és a templom takarításában,
ünnepekre való felkészülésben való segítségnyújtást!

Köszönjük, hogy sokan meghallották Jézus hívó szavát
és segítettek egyházközségünk ünnepségein, rendezvényein!
A Jó Isten adjon sok erőt, egészséget és további lelkesedést
egyházközségünk és családjaink
építésében az új esztendőben is!


Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébániájának közössége