Karácsonyi miserend a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban

December 24-én, advent IV. vasárnapján délelőtt vasárnapi miserendet tartunk, majd délután 15 órakor kezdődik az ünnepi pásztorjáték a plébániánk hittanos gyermekeinek előadásában. Utána, kb. 16 órától karácsony előesti szentmisét végzünk a családosoknak, idős testvéreinknek.

Este 17 órától 23 óráig templomunk ZÁRVA LESZ. 23 órakor nyitjuk ki a székesegyházat, ahol éjfélkor püspöki szentmisével ünnepeljük meg a mi Urunk, Jézus Krisztus megtestesülésének szent misztériumát, a karácsonyt, melyet Bosák Nándor, egyházmegyénk nyugalmazott püspöke mutat be.

* * * * *

December 25-én, hétfőn, karácsony első napján, vasárnapi miserendet tartunk. Akik az éjféli misén áldoztak, azok karácsony napján, egy másik szentmisén is áldozhatnak.

December 25-én a 10.30-kor kezdődő szentmisét Palánki Ferenc megyéspüspök mutatja be.

December 25-én a perselyadományokat a kispapok neveltetésére, képzésére gyűjtjük. Egyházközségünkből jelenleg két kispap tanul Egerben. Érezzük át fontosságát, hogy jól képzett papjai legyenek egyházmegyénknek!

* * * * *

December 26-án, kedden, karácsony második napján is vasárnapi miserendet tartunk templomunkban.

Az ünnepi asszisztenciákba hívjuk és várjuk a kis- és nagy ministránsokat és az akolitusokat. Kérjük a segédkezőktől, hogy az éjféli szentmise előtt és a karácsonyi nagymisék előtt fél órával érkezzenek meg a sekrestyébe a feladatok elosztása miatt.

 

Plébániánk papjai és munkatársai nevében kívánunk minden kedves Testvérünknek boldog, békességes, Istentől áldott Karácsonyi Ünnepeket!