Keresztényi feladatunk a misszió – Lelkinapot tartottak plébániánk munkatársainak Kállósemjénben

A Magyarok Nagyasszonya-plébánia önkénteseinek és munkatársainak tartottak lelki napot Felföldi László plébános kezdeményezésére 2019. november 9-én a kállósemjéni Kállay-kúriában. Felföldi atya nagy figyelmet szentel a munkatársi közösség lelki életének gyarapodására annak érdekében, hogy mindenki megtalálja saját küldetését, feladatát mind saját életében, mind pedig a plébániai közösségben. A keresztény misszió és küldetéstudat jegyében megtartott közösségépítő rendezvényen a Marista Iskolatestvérek szerzetesei Pau Tristany és Miquel Mont Magyarországon élő, katalán származású testvérek osztották meg saját missziós küldetésük mindenki számára követhető értékrendjét és mintáját. A lelkinapon részt vettek társszékesegyházunk lelkipásztorai, Jakus Ottó, Varga Lóránt és Felföldi László atyák is.

Pau Tristany marista testvér személyes hangvételű tanúságtételben osztotta meg rendje és saját küldetésének misszióját a plébániai munkatársakkal, melyből minden útkereső keresztény ember meríthet. Pau testvér a Szűzanya életének a Szentírásból megismerhető nagy pillanatain keresztül (az angyali üdvözlet, Mária látogatása Erzsébetnél, a kánai menyegző, a Szentlélek eljövetele) mutatta be azt a különleges életfeladatot, amire Isten hívta Máriát, és amire Mária mindenféle előzetes mérlegelés nélkül igent mondott. Mária lelkisége az, amit a marista testvérek életük nagy missziójában, minden élethelyzetben próbálnak magukban hordozni. De ahogy Máriának, úgy minden keresztény embernek is feladata a misszió, az a küldetés, életcél, amire Isten személy szerint meghívja őt.

Ahogy Máriának Gábriel angyal vitte el Isten üzenetét, úgy mi is biztosak lehetünk abban, hogy életünkben találkozunk valakivel, aki Isten szavát közvetíti számunkra, és aki nem tudja önmagáról, és mi sem tudjuk róla, hogy angyali szerepet tölt be a mi életünkben. Pau testvér hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy a hivatását, küldetését kereső keresztény ember minden élethelyzetben nyitott legyen arra, hogy meghallja Isten neki szóló, személyes üzenetét. Nem biztos, hogy ez az üzenet nagy élethelyzetekben érkezik, lehet, hogy egyszerű, alig ismert emberek közvetítik számunkra az Isten szavát. Így van ez egy plébániai közösség életében is, ahol nem csak a pap, hanem bármelyik testvérünk hordozhatja az angyali üzenetet. Ahhoz azonban, hogy meghalljuk azt, imádkoznunk kell az Úrhoz, el kell csendesülnünk, kérnünk kell, hogy megértsük, mit akar Isten tőlünk, akik élő evangéliumként hordozzuk Isten örömhírének üzenetét a világban.

Mária, mindannyiunk égi édesanyja, aki éppen emberi egyszerűsége miatt felismeri és észreveszi minden ember szükségletét, és közbenjár értünk Szent Fiánál. Mária Isten iránti engedelmességéből merítve felismerhetjük, hogyan tudnák keresni Isten akaratát a mi életünkben, hogy milyen hivatásra, misszióra hív minket. Nem mindenkinek ugyanaz a missziója egész életében, előfordulhat, hogy Isten új misszióra hív. A küldetésünk, feladatunk a körülményeink miatt változhatnak az életünkben és a hivatásunkban is. Mária is tudott az ő küldetésén változtatni. Jézus halála és feltámadása után új missziója lett: az Egyház felépítésének segítése. Mária az egyház anyjaként nekünk is az édesanyánk – osztotta meg gondolatait rendjük névadójáról Pau testvér.

A tanúságtevő előadás után a plébániai munkatársak közös szentségimádáson vett részt a kállósemjéni Nagyboldogasszony-templomban, majd a lelkinapot agapé, lelkiségi feladatok és közös éneklés zárta.

 

A marista szerzetesek nevükben hordozzák, hogy példaképük Mária, az ő példája szerint igyekeznek követni csendesen és hűségesen Jézust, ahogyan a rendalapító Szent Marcellin Champagnat atya 1817-ben rájuk hagyta. Hivatásuk a gyermekek és fiatalok szeretetteljes nevelésén keresztül megismertetni és megszerettetni velük az Úr Jézust. Különös figyelmet szentelnek azokra a fiatalokra, akik körülményeikből adódóan valamilyen hátrányt szenvednek. Jelképük három kis ibolya, amely az általuk képviselt egyszerűséget, szerénységet és az alázatot testesíti meg.

A marista szerzetesek közössége 5500 taggal a világ 75 országában van jelen, és 870 oktatási intézményt tartanak fenn. Magyarországra 1909-ben érkeztek először, majd a szovjet megszállás időszakában nem folytathatták tevékenységüket. 1990-ben hét testvér újrakezdték a missziós munkát, melynek keretében Karcagon a Szent Pál Marista Általános Iskolában 200, többségében hátrányos helyzetű gyermek nevelésére szentelik életüket.

 

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház