Keresztúti ájtatosság nagyböjtben péntekenként a társszékesegyházban

Keresztúti ájtatosságra hívjuk a híveket nagyböjti időben minden pénteken 17.15-től a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházba. Első alkalom február 16. péntek. 17.15 óra.

A keresztúti ájtatosság elmélkedő imádság, mellyel a hívők fölidézik Jézus keresztútjának történéseit: végig járják az egyes a stációkat, mert ez segíti az átélést és azonosulást a szenvedő Jézussal. Nagyböjt péntekjein végzik.

Krisztus követése a keresztúton nem külső utánzása valaminek, hanem tanítvánnyá formáló lelki tevékenység. A szenvedés szemlélésében a lélek megkapja a kegyelmet (ki-ki a hite, ill. hitbeli fölkészültsége szerint), hogy megismerje, megszeresse és gyakorolja azokat az erényeket és tökéletességeket, melyeket Jézus a keresztútján mutat számára. Ezek termik azokat a gyümölcsöket, melyek minden keresztény számára szükségesek saját életének keresztútján.

@ Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház