Közösség, imaközösség címmel tart előadást Felföldi László plébános atya a Serra Közösség szervezésében

A Serra Közösség szervezésében Közösség, imaközösség címmel tart előadást a Magyarok Nagyasszonya-plébánia dísztermében Felföldi László plébános november 22-én, szerdán 19 órakor, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

A Serra Közösség a papi és szerzetesi hivatásokért imádkozó szerveződés, mely 1935-ben indult el Seattleből azzal a küldetéssel, hogy terjesszék a hit elmélyítését imádság és önképzés által, valamint az Istennek szentelt életre szóló hivatások támogatását. Hazánkban elsőként 2003-ban három egyházmegyében (Pécsi, Szeged-Csanádi, Debrecen-Nyíregyházi) alakult klub. Névadójuk és égi pártfogjuk Boldog Junipero Serra ferences misszionárius, pap. 2015-ös boldoggá avatásakor a Szentatya Szent Ferenc igazi fiának nevezte türelme, állhatatossága, embersége és bátorsága, valamint tisztánlátása miatt, melyekkel a születő népeket Krisztushoz vezette: „Serra Junipero atya elsősorban az ima és szentség embere volt életében. Az ő neve ma részben összekötődött a Serra International mozgalommal, mely segíti az egyházi hivatásokat és a nagy keresztény elkötelezettséget a világiak között”.

A Serra Közösség azt vallja, hogy mindannyian felelősek vagyunk a hivatások számát illetően: „hivatás annyi lesz, amennyit kérünk, s amennyinek szolgálatát igényeljük. És olyan lesz, ahogy kérjük: nem csupán szavunkkal, hanem életünkkel. Kérni nem csupán azt kell, amire a pillanatnyi szükség sarkall, hanem amit Isten adni akar, ha kérjük, mert arra van igazán szükségünk. A megszentelt hivatást elfogadókkal szemben az tud igazán nagyrabecsülést tanúsítani, aki saját krisztushívői hivatását oly nagyra értékeli, hogy minden áldozatra képes annak kibontakoztatásáért.”

 

Forrás: Serra Közösség hivatalos honlapja