Krisztus feltámadt! Nagyszombati vigília a társszékesegyházban

Nagyszombaton este 8 órakor kezdődött a húsvéti vigília szertartása a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban Bosák Nándor, egyházmegyénk nyugalmazott püspökének vezetésével, mely feltámadási körmenettel és szentségi áldással ért véget.

Nagyszombaton az esti vigília-szertartással kezdődött legfontosabb ünnepünk, a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus Krisztus feltámadt a halálból és mindenkit meghív az örök életre. A húsvéti vigília szertartása négy részből áll: a fény liturgiájából, az ige liturgiájából, a víz szenteléséből és az áldozati liturgiából.

A sötétség beállta után a társszékesegyház előtti téren Bosák Nándor püspök atya megszentelte a tüzet, majd annak lángjairól meggyújtotta a húsvéti gyertyát. A húsvéti gyertya fénye maga is Jézus Krisztus feltámadását jelzi, mely belevilágít a templom sötétjébe, de egyúttal a világ sötétjébe is, hogy új reményt adjon.

A püspök atya elindult a fénnyel, Krisztus fényével a sötét templomba, és az asszisztencia közreműködésével adták tovább Krisztus világosságát a híveknek, akik a húsvéti gyertyáról meggyújtották saját gyertyáikat. Így töltötte be Krisztus világossága a sötét templomot. „Krisztus világossága” hangzott fel, erre a hívek így válaszoltak: „Istennek legyen hála”. Ezután következett az Exultet, a húsvéti örömének, mely az ünnep tartalmát fogalmazza meg, a fényt, amely a feltámadást és a megváltást jelképezi.

A húsvéti örömének elhangzása után kezdődött az igeliturgia, mely végigvezetett az üdvösségtörténet nagy állomásain, eljutva az Újszövetségig. Ekkor hangzott fel a Glória, Isten dicsőítése és „visszatértek  Rómából a harangok”, megszólalt az orgona és a csengők hangja. A szentleckét követő ünnepélyes Alleluja Isten népének ujjongó örömét fejezte ki. A Jézus feltámadásáról szóló evangéliumi rész felolvasása után a püspök atya szólt a hívekhez, amit a keresztvíz megszentelése majd a keresztelés ünnepélyes szertartása követett. Ezen a húsvéton négyen  részesültek a keresztség szentségében a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. A keresztelendőkkel együtt a hívek is megújították keresztségi fogadalmukat: ellene mondtak a Sátánnak és megvallották hitüket a Szentháromság egy Istenben, s keresztségükre emlékezve a püspök meghintette őket az új vízzel. 

A szertartás szentáldozással és a feltámadási körmenettel folytatódott, mellyel az ünneplése kilépett a templom falai közül, és a világnak hirdette az Örömhírt: Krisztus Feltámadt! Valóban feltámadt! Alleluja!

A liturgia magyarázatához felhasznált forrás: katolikus.hu

@ Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház