Legyen az otthonotok templom, az Isten és egymás iránti szeretet háza – Virágvasárnapi ünnepi üzenet a társszékesegyházból

A hívek templomban jelenlévő közössége és körmenet nélküli virágvasárnap volt az idei. Az internetes közvetítésen keresztül mégis együtt lehettünk lélekben, a kereszt körül a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban az ünnepi szentmisét bemutató papokkal: Felföldi László atyával, Keresztes László atyával, Jakus Ottó atyával és Varga Lóránt atyával. A virágvasárnapi ünnepi szentmise zenei szolgálatában közreműködött Soltész Béla kántor.

Virágvasárnapi ünnepi szentmise 2020.04.05.

Virágvasárnapi ünnepi szentmise közvetítése a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházból 2020. április 5-én. A szentmisét bemutatta Felföldi László atya, Keresztes László atya, Jakus Ottó atya és Varga Lóránt atya. Zenei szolgálat: Soltész Béla, kántor.Köszönet a közvetítésért Halász István papnövendéknek.

Közzétette: Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház, Nyíregyháza – 2020. április 4., szombat

 

Jézus Krisztus Jeruzsálembe történő dicsőséges bevonulásának vasárnapján Felföldi atya az élő közvetítésen keresztül köszöntötte otthonaikban a híveket, majd megszentelte a virágvasárnapot hirdető barkaágakat. A liturgia központi üzenetét hirdető passiót hallgatva szemléltük Krisztus szenvedéstörténetét.

„Minden életútnak és minden történetnek van egy lényege. A krisztusi eseménynek ezek a napok, a nagyhét a lényege. Arra készítette fel a tanítványokat, az apostolokat, hogy ezeket megértsék. Ezért tanított, ezért voltak a csodák, a szenvedés és a szeretet története” – kezdte Felföldi László atya a virágvasárnaphoz kapcsolódó elmélkedését, majd hozzátette: „Ezen a héten mi is megtanuljuk életünk lényegét. Mert mindnyájunk életének a lényege a szenvedés és a szeretet története. Ezek nélkül értelmetlen és üres lesz az életünk. Szembe kell nézni a szenvedéssel, hogy a szeretet megszülessen.”

Felföldi László atya arra buzdított, hogy a nagyhét egyes napjainak üzenetéből és Jézus történetéből merítve tanuljunk sokat és fejlődjünk mi magunk is. Az előttünk álló embertpróbáló időszakban ne okokat és kibújókat keressünk, hanem találjuk meg a belső erejét, a minket tanító üzenetét. Virágvasárnap elkezdjük tanulni ennek a hétnek a nagy leckéjét, hogy az a sok szenvedés, amit már átéltünk, és amit még át kell élnünk egyedül és családban, közösségben, és közösség nélkül, az ne érjen bennünket felkészületlenül, hanem Krisztussal együtt győzhessen bennünk is, velünk is, általunk is az élet, ahogy a tavasz virágzásában és majd a húsvét üzenetében: a feltámadásban győzött és győz Krisztus.

A plébános atya az ünnepi szentmise végén köszönetet mondott azoknak, akik interneten bekapcsolódva otthonaikban együtt imádkoztak és az Úrnak szentelték ezt az időt, majd elmondta, hogy a társszékesegyház papjai a nagyhét minden napján készülnek élő közvetítéssel, hogy az otthonokba is elvigyék az ünnepi liturgiát.

„Nem sok minden kell hozzá: Biblia, egy gyertya, egy virágzó ág. Üljünk le az asztalunkhoz, ami ezen a héten az oltárunk, az imádságunk helye lesz. Olvassunk el az aznapi szentírási részeket és beszélgessünk róla, elmélkedjünk, hogy valóban közös imánk, közös elmélkedéseink legyenek. Ennek az időnek, ennek a vészhelyzetnek nagy szenvedései vannak és lesznek, de óriási ajándékokat is hordoz, amelyeket elveszítettünk egyéni életünkben, családjainkban, egyházközségeinkben, és amelyeket most megtalálhatunk, és amelyekre a jövőben nagy szükségünk lesz.

Vigyázzatok magatokra, egymásra. Imádkozzatok hangosan együtt, egymásért és értünk. Legyen az otthonotok templom, az Isten és egymás iránti szeretet háza. Isten erősítő szeretete velünk akar lenni és higgyük el, éljük át, hogy velünk is van. Sok erőt, kegyelmet a nagyhét napjaihoz, tartsatok velünk és együtt szívvel és lélekkel” – búcsúzott a hívektől Felföldi László plébános atya a virágvasárnapi ünnepi szentmise befejező szertartásában.

Az interneten követhető nagyheti ünnepi liturgiarend ide kattintva megtekinthető.

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház