Magyar misszionárius a Fülöp-szigetekről – Lányi Béla verbita szerzetes előadása június 11-én a plébánián

Számos magyar misszionárius szolgál szerte a nagyvilágban. Lányi Béla SVD testvér, a verbita missziósrend örökfogadalmas tagjaként a Fülöp-szigeteken oktat építészmérnök hallgatókat és mellette utcagyerekekkel foglalkozik. Béla testvér háromévente látogathat haza Magyarországra, ilyenkor adományt gyűjt a Fülöp-szigeteki Cebun élő árva gyermekek számára. Június 11-én, kedden 19 órakor a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébániáján tart előadást katolikus külmisszióról, hitről és szerzetesi hivatásáról.

Béla testvér a Budapesti Műszaki Egyetemen végzett, majd két múlva lépett be a verbita szerzetesrendbe, ahol hitoktatásra és pappá szentelésre képesítő teológiai magiszteri fokozatot szerzett. Civil hivatása okán azonban nem papjelöltként, hanem szerzetesként tett örökfogadalmat. Első missziója a volt Szovjetunióba vezetett, utána rövid ideig Magyarországra majd a Fülöp-szigetekre helyezték.

„Építészmérnök vagyok, így ezt a munkát próbálom összekapcsolni a szerzetesi lelkiséggel és – ami a verbita missziós rend sajátossága – a katolikus keresztény hit terjesztésével. Az építkezés nemcsak munka, hanem sokszor a lopás, a korrupció helyszíne is, így keresztény jelenlétünk e területen nagyon fontos. Bár vannak, akiknek az építkezés talán mellékvágány a lelkiek mögött, nekünk, szerzetes testvéreknek nem az, hiszen az építkezésben éppen annak a színterét látjuk, hogy mennyire tudjuk a való életben megvalósítani azokat az eszményeket, amelyeket hitünk és erkölcstanunk előír. Miképpen lehetünk hatékonyak úgy, hogy megtartjuk hitünk elveit? Ezt keressük, ezt célozza a missziós szerzetestestvéri hivatás, hiszen világi ügyekre koncentrál, de a természetfeletti fényében” – olvashatjuk egy korábban vele készült interjúban.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Nyíregyházi Csoportja által szervezett rendezvény nyilvános és minden érdeklődő számára ingyenes, azonban az est folyamán szívesen fogadnak adományokat ehhez a távoli misszióhoz.

 

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház