Nagy örömet hirdetek… Ma született néktek az Üdvözítő – Felföldi László plébános karácsonyi üzenete

Karácsonykor Jézus Krisztust ünnepeljük, a megtestesült Igét, akiről hittel valljuk, hogy a második isteni személy értünk, és aki a mi üdvösségünkért emberré lett. Jézus Krisztus születése volt az első karácsony az emberiség számára. Felföldi László plébános atya ünnepi gondolatait közöljük:

“Az Úr Jézus születését ünnepeljük szenteste éjszakáján. Isten földi születését Betlehemben, ami a karácsony igazi jelentésére emlékeztet minket. Ahova megérkeztek a pásztorok, megérkeztek a bölcsek és megérkezünk mi is. Karácsony ünnepe a legvalóságosabban vezet el bennünket életünk legfontosabb pontjára, a megérkezésre és az elindulásra.

Ez kíséri végig életünket, az emberségünk, krisztusi tanítványságunk, kapcsolataink növekedése ezen nyugszik, ebből táplálkozik: a megérkezésből és az elindulásból. Mert minden megérkezésben ott van rögtön az elindulás is. De sorsunkat igazán formáló és célra irányító pontjain meg kell állnunk egy kicsit, meg kell érkeznünk, el kell csendesedni, vissza- és előre nézni, és utána elindulni.

Jézus Krisztus születése az igazi ünnep, ez az ember valódi szeretet-találkozása. Sok-sok ilyen ünnep van az életünkben, de mind közül a karácsony érinti meg legjobban, legmélyebben a szívünket. Erre az ünnepre készülünk a legjobban, itt akarunk a legtovább megállni és itt gyűjtünk a legtöbb erőt, hogy indulhassunk szeretettel töltekezve előre.

A karácsony csöndje, Isten szeretetének a csöndje, amelyben megszólít és hallhatjuk szívünk legmélyéről személyesen nekünk szóló üzenetét. Ebben a csöndben vagyunk képesek igazán jól látni, jól hallani Istent, magunkat és szeretteinket. De ezt a belső és külső csöndet nekünk kell megteremteni, aztán a többit már rábízhatjuk Istenre.

A karácsony a betlehemi éjszakának, a születésnek, az angyalok énekének, a pásztorok és a bölcsek leborulásnak mély csöndje és a nagy találkozás öröme.

Ebben és ekkor születik meg az igazi ünnep, a megérkezés a hálaadás. Ha őszintén, odafigyelő lélekkel éljük meg ezeket a perceket, akkor meglátjuk azt az igazi önmagunkat, akik és amilyenek szeretnénk lenni. Az ünnepben kapjuk meg a bölcsességet és az erőt, hogy elinduljunk a szép, Istentől és magunktól megálmodott énünk megvalósításának új útján, szeretteink sorsában, a szeretet szolgálatában.”

Nyíregyháza, 2019 karácsonyán

Felföldi László
plébános

 

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház