Nagyboldogasszonyról nevezett, Világban Élő Kármelita Közösség – Nyíregyháza

Bemutatkozik a Világban Élő Kármelita Közösség:

A Kármelhegyi Boldogasszony Édesanyánk szeretett gyermekei vagyunk, akikkel Ő örök szövetséget kötött, akiket el nem hagy sose, akiket húsz év után is összetart „szépszeretetével”, akikre ráterítette vállruháját és meghívott az ő rendjébe a Kármel hegyére. Az ő szeretett gyermekei, akiknek ontja gyümölcseit és keresztjeink felvételével példáját követve és erényeiben való részesülést kérve megyünk az ő Jézusához és a cél felé, hogy egyszer mi is láthassuk az Istent. És azt akarta, hogy ami elkezdődött, az folytatódjon 19 év elteltével is.

Közösségünk az Ő mennybevételének ünnepén, 2018. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján alakult. Ekkor tették le végleges ígéretüket öten és ideiglenes ígéretüket hárman. Azóta szeretettel fogadjuk a fiatal és középkorú, lelkiségünk iránti érdeklődőket.


Közösségünk tagjai:

Az első meghívott 1999-ben Linzenbold Erzsébet – Kis Boldogasszonyról nevezett Erzsébet (fotón balról a második).

Őt követték 2001-ben:

Szalma Gabriella – a világ Királynőjéről nevezett Gabriella (fotón balról az ötödik)

Köves Gábor – Jézus Szent Sebeiről nevezett Gábor (fotón balról az első)

Csipkés Sándorné Julianna – Aprószentekről nevezett Julianna (fotón balról a negyedik)

Mihucza Istvánné Anikó – Irgalmas Jézusról nevezett Anna (fotón balról a harmadik)

Losonczki Margit – Jézus Szent Véréről nevezett Margit (fotón jobbról a második)

Zsatkuné Szabó Mónika – Jézus Szívéről nevezett Mónika (fotón jobbról a harmadik)

Zsatku László – Szentháromságról nevezett László (fotón jobbról az első).

 

Missziónk:

Törekszünk szentháromságos életet élve járni zarándokutunkat és élő kapcsolatban, szeretettel megélni kármelita családtagjainkkal mindennapjainkat, tanítványságunkat.

Mindannyian vállaltunk képességeinknek megfelelő feladatokat a közösség életét magunkénak érezve, mint egy családban, megélve, hogy így együtt többek vagyunk. Van köztünk a képzésért felelős testvér, van a gazdasági-, a szervezési feladatokért felelős, van ének felelős, kapcsolattartó, a hirdetményekért, az imaszándékokért felelős és segítő testvér.

Egyházközségünk, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház életébe aktívan bekapcsolódunk, segítjük az ünnepekre való felkészülést, ápoljuk a kapcsolatot a lelkigyakorlatokon az ország más VÉK-tagjaival, részt veszünk a jegyesoktatásban, mindennap felolvasunk a szentmisén, akolitus testvérünk szolgálatot teljesít. Van, aki a betegek látogatásával, van aki sérült felnőttek rendszeres heti látogatásával apostolkodik és hittant tart. Imalapokat készítünk a templomunkba imádkozni betérők számára, részt veszünk a takarításban, adventi foglalkozásban, húsvéti stáció elmélkedéseiben, nyugdíjas papjaink gondozásában, a templomi virágok kötészetében, a kántor segítésében, újságok és kiadványok feltöltésében, kiállítást szervezünk a közösségünk és lelki családunk megismertetésében.

A társszékesegyházba kihelyezett imaszándékokat havi rendszerességgel megtartott összejöveteleinken a skapulárét felvett testvéreinkkel és a hívekkel együtt megimádkozzuk és misét mondatunk.

Igyekszünk bekapcsolódni az országos és a Kármel-család határon túli missziós tevékenységébe.

 

Találkozási alkalmak:

  • Végleges ígérettevők/hagyományos úton járók minden hónap első péntekén 16 órától a plébánia kápolnájában jönnek össze megosztásra. (Ezek az összejövetelek zártkörűek.)
  • Megújulás útján járó, világban élő kármeliták és a lelkiség iránt érdeklődő fiatalok/ középkorúak számára havonta egy alkalommal összejövetel és tanítások  keretében találkoznak. A meghirdetett időpontok honlapunkon a Programok közt találhatók.
  • Részvétel az országos tanításon a Kármel-családtagok és lelkiség iránti érdeklődők számára Veszprémben.
  • A világban élő kármeliták és a skapulárét felvett hívekkel közösen az Oltáriszentség előtt közösen imádkoznak az imaszándékokat kérők kéréseiért, szentmisén vesznek részt és a Jézus Szíve litániát végzik a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban
  • Rendszeres lelkigyakorlatainkról a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház hirdetőtábláján tájékozódhatnak.

 

A közösség kapcsolattartói:

Hagyományos úton járó kapcsolattartó: Linzenbold Erzsébet

Megújulás útján járók, érdeklődők kapcsolattartói: Zsatku László és Zsatkuné Szabó Mónika
(Tel.: +36 30 493-1919)

A rend honlapja: www.karmelitarend.hu

 

Kármelita lelkiségi lapok (a hivatkozásra kattintva olvashatók):

 

© Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház